Myosotis discolor

Algemeen

Noem mij een wilde plant in Nederland waar op één moment twee verschillende kleuren bloemen aan zitten, ik zou het niet weten! En sinds 2021 zijn er twee soorten Veelkleurig vergeet-mij-nietjes. Om het determineren iets makkelijker te maken heeft Floron een determinatiehulp op de site staan.

Er minstens 7 Vergeet-mij-nietjes (Myosotis) in het wild voor in Nederland:

Het Veelkleurig vergeet-mij-nietje is ingedeeld in twee soorten, het Veelkleurig vergeet-mij-nietje Myosotis discolor subsp. discolor en het Bleek vergeet-mij-nietjeMyosotis discolor subsp. dubia

Een goede flora is in dit geval echt nodig.  Bekijk je deze plantjes van dichtbij (meestal met een loepje) dan valt meteen op dat ze zo vlakbij wel heel dicht behaard overkomen. Dit klopt want alle Vergeet-mij-nietjes behoren tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)

Verklaring Wetenschappelijke naam

De algemene officiële wetenschappelijke naam voor het algemene veelkleurig vergeet-mij-nietje is Myosotis discolor Pers. Maar er zijn 2021 minstens twee ondersoorten waargenomen in Nederland;

  1. Myosotis discolor subsp. discolor (Veelkleurig vergeet-mij-nietje)
  2. Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise (Bleek vergeet-mij-nietje)

Myosotis komt van Myos (Grieks) en betekent "muis", en van Otis (Grieks) en betekent "oortjes". Beide omdat de bloem zachte beharing heeft en wat vorm betreft wel lijkt op een muizenoor.

Discolor komt uit het Latijn. Het bestaat uit twee delen, Dis dat "rijk/veel" betekent en Color dat "kleur" betekent. Dus "rijk aan/veel kleurig". Een verwijzing naar de twee kleuren bloemen aan één plant.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Pers./(Arrond.) Blaise

Pers. staat voor Christian Hendrik Persoon (1 februari 1761 – 16 november 1836) was een Zuid-Afrikaanse mycoloog en botanicus. Hij wordt wel beschouwd als de 'vader van de systematische mycologie (paddestoelen/fungi) en is volgens een publicatie van C.G. Loyd uit 1924 het grootste genie op dit gebied. Persoons waardevolle herbarium, dat specimens van veel soorten omvat, werd in 1825 door de Nederlandse regering aangekocht voor een bedrag van 800 gulden, en is opgenomen in de collectie van het Nationaal Herbarium Nederland in Leiden, samen met een belangrijke verzameling van zijn correspondentie met wetenschappers uit dezelfde periode.  In 1784 beschreef hij de soort als Myosotis discolor in de publicatie Systema Vegetabilium: secundum classes ordines genera species cum characteribus et differentiis.

     

Arrond staat voor Étienne Théodore (Arrondeau) (1807−1882). Hij was een Franse botanicus. Hij herschreef de soort als Myosotis dubia in de publicatie Bulletin de la Société polymathique du Morbihan. Ik heb onderstaande en de publicaties niet kunnen vinden en heb dus geen voorbeeldfoto's.

Blaise staat voor Solange Blaise (1930-). Hij is een Franse botanicus en doet veel onderzoek naar het ingewikkelde geslacht Myosotis. In 1972 herschreef hij de soort als Myosotis discolor subsp. dubia in de publicatie Botanical Journal of the Linnean Society. 

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • English: Yellow Forget Me Not
  • Français: Myosotis à fleurs changeantes
  • Deutsch: Buntes Vergißmeinnicht
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Nontiscordardimè color
  • Svenska: Brokförgätmigej
  • Norsk: Perleminneblom
  • Dansk: Forskelligfarvet Forglemmigej

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Yellow Forget Me Not. Dit betekent natuurlijk "geel vergeet-mij-nietje". Omdat de meeste Vergeet-mij-nietjes blauw zijn en geel de uitzondering is heet dit plantje in Engeland zo.

Voor de verspreiding van Myosotis discolor in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Myosotis à fleurs changeantes. Dit is een combinatie van de Franse benaming van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam en de woorden À fleur changeantes dat "met veranderende bloemen" betekent.

De Duitse naam is Buntes Vergißmeinnicht. Dit betekent "kleurrijk vergeet-mij-nietje".

De Spaanse naam is mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Nontiscordardimè color. Het is een variant op de Nederlandse naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Brokförgätmigej. Dit is de Zweedse benaming voor de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Myosotis discolor in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Perleminneblom. Perle betekent "parel". Waarom is mij nog onbekend. Minne  betekent "geheugen" en Blom natuurlijk "bloem".

De Deense naam is Forskelligfarvet Forglemmigej. Forskeligfarvet betekent "veelkleurige" en Forsglemmigej betekent "vergeetachtige".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot soms vrij natte, matig voedselrijke, zwak zure, vaak kalkarme, grazige grond (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats
Akkers, grasland (grasvelden, open plekken in hooiland en vochtig beekdalgrasland), bermen, ruigten, afgravingen (zandgroeven), begraafplaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), waterkanten (langs veensloten) en zeeduinen (duinvalleien).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij zeldzaam, maar zeer zeldzaam in het rivierengebied en in Zeeland.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Vlaamse zandstreek en in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
In West- en Midden-Europa, Noordwest-Afrika en op de Azoren.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Planten in het nieuws

Een interessant artikel over de nog jonge soort Bleek vergeet-mij-nietjes op nature today

Verspreiding Myosotis discolor

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's