Slanke waterkers bloeiwijze (Rorippa microphylla inflorescens)


Algemeen

Slanke waterkers komt massaal voor in Nederland. Hij bloeit al in Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er zijn minstens 5 soorten Waterkers (Rorippa) dus een goede flora biedt uitkomst. De volgende soorten komen voor in Nederland: 

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb.

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het woord Nasturtium:

 1. Het woord Nasturtium is afgeleid van de Latijnse woorden Nasus dat "neus" betekend en Tortium dat "kwelling" betekent. Dit omdat de bladeren bij het stuk wrijven/kneuzen een scherpe, mosterdachtige geur verspreiden, die het neusslijmvlies prikkelt.
 2. Het woord Nasturium is afgeleid van het Griekse Anastrution. Dit was een middel tot herstel en dat is woord is weer af­komstig van het Griekse Anastuoo dat "oprichten" betekent. Dus dit middel zou je helpen oprichten/herstellen.

Rorippa komt van Rorippen. Dit is een Saksische volksnaam waarvan de betekenis verder niet bekend is.

Het Latijnse woord  Microphylla/Microphylum  is afgeleid het Griekse μικρόφυλλος (mikróphullos) en betekend "kleine bladeren". De plant bezit inderdaad kleine bladeren in vergelijking met de bladeren van de verwante plant Nasturtium officinale (Witte waterkers).

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (Boenn.) Airy-Shaw.

Boenn. staat voor Clemens Maria Franciscus von Bönninghausen (Herinckhave te Fleringen, 12 maart 1785 - Münster, 26 januari 1864) was een jurist, Nederlands en Pruisisch bestuursambtenaar, landbouweconoom, architect, botanicus, arts en pionier op het gebied van de homeopathie. In 1830 beschreef hij Nasturtium microphyllum in de publicatie Flora Germanica Excursoria.

ex, een afkorting bij een auteurcitatie die aangeeft (in de plantkunde) dat de eerste auteur het taxon heeft beschreven, maar de tweede auteur de eerste geldige formele beschrijving heeft gegeven.

Rchb. staat voor Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (8 januari 1793 -17 maart 1879) was een Duitse natuuronderzoeker (zoöloog en botanicus). In 1818, werd hij de huidige professor een instructeur voordat hij in 1820 werd benoemd tot directeur van het natuurhistorisch museum van Dresden en een professor aan de Chirurgisch-Medische Academie in Dresden, waar hij vele jaren bleef. Hij was later de grondlegger van de botanische tuinen van Dresden en medeoprichter van de dierentuin van Dresden. In 1830 publiceerde hij de Flora Germanica Excursoria met daarin de beschrijving van von Bönninghausen.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Bûtergers
 • English: Narrow-fruited Water-cress
 • Français: Cresson à petites feuilles
 • Deutsch: Einreihige Brunnenkresse
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Rescione tetraploid
 • Svenska: Bäckfräne
 • Norsk: Brun engelskkarse
 • Dansk: Tyndskulpet Brøndkarse

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Narrow-fruited Water-cress. Dit betekent (vrij vertaald "slank vruchtbeginsel van de waterkers". In tegenstelling tot de Nederlandse naam is deze naam nog duidelijker. Het gaat hier dus niet om de totale plant maar om het vruchtbeginsel, vergeleken met die van de Witte waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum/Nasturtium officinale).

De Franse naam is Cresson à petites feuilles. Dit betekent "kers met de kleine blaadjes". Een verwijzing naar de wetenschappelijke naam. De plant bezit inderdaad kleine bladeren in vergelijking met de bladeren van de verwante plant Nasturtium officinale (Witte waterkers)

De Duitse naam is Einreihige Brunnenkresse. Dit betekent "eenreiige bron-kers". Die ene rij zaden bij de Slanke waterkers klopt. Bij de Witte waterkers zijn dit er twee. Bron-kers is gewoon een mooi woord voor Waterkers.

De Spaanse naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Crescione tetraploid. Wat dit woord exact betekend is mij onbekend.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Bäckfräne. Bäck betekent "stromend water". Vergelijkend met Water of Bron. Fräne komt van Frän en betekent "scherp smakend/ruikend". Kennelijk is dit typisch een eigenschap voor deze soort vergeleken Witte waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum/Nasturtium officinale)

De Noorse naam is Brun engelskkarse. Brun betekent "bron". Engelsk betekent "Engelse" en Karse betekent "kers". De Witte waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum/Nasturtium officinale) heet in Noorwegen Grøn engelskkarse. Dus Engelskkarse is de Noorse benaming voor een Waterkers-soort. De wordt op grote schaal geteeld in Groot-Brittannië. Maar ook in Duitsland, de mediterrane landen en de Verenigde Staten. Kennelijk is Engeland het "oerland"

De Deense naam is Tyndskulpet Brøndkarse. Tynd betekent "slanke". Kulpet betekent waarschijnlijk de "vruchten" en Brøndkarse betekent "bron/water kers".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, helder, matig voedselrijk tot voedselrijk, vrij kalkarm tot meestal kalkrijk, zoet of zwak brak, stilstaand tot meestal stromend water met een dikke modderlaag (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Water en waterkanten (beken, greppels, kwelsloten, poelen, rivieren, plassen, drinkpoelen en sloten), moerassen, zeeduinen (aan de duinrand), brongebieden en grasland (zeer nat grasland).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de kuststreek. Elders vrij zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam.

Wereld
West- en Midden-Europa en mogelijk ook in Azië, Afrika en Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Planten in het nieuws

Verspreiding Rorippa microphylla/Nasturtium microphyllum

Verspreiding Slanke waterkers

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten