Nymphaea candida

Algemeen

Pas sinds 19 januari 2021 is de laatste wijziging toegepast op de determinatiehulp tussen deze plant en de Witte waterlelie  (Nymphaea alba). Zoveel lijken deze twee planten op elkaar. Niet zo gek want eerst dacht men dat het een ondersoort was. Later bleek het dus wel degelijk een andere soort te zijn. Er zijn verschillen zoals de hulp laat zien. Noordelijke waterlelie bloeit in Mei tot en met Augustus.

Er komen minstens 3 Waterlelie (Nympaea) soorten in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Nymphaea komt van Nymphae (Latijn) en betekent "nimf/halfgodin van de rivieren", wat aangeeft hoe mooi deze plant is en natuurlijk waar deze voor komt.

Candida is Latijn en betekent "wit (zoals eiwit)/helder/schoon". Alle woorden hebben een verwijzing naar de witte kleur van de bloem. Eigenlijk is het een variatie op de Witte waterlelie want daarvan is de wetenschappelijke naam Nymphaea alba. En Alba betekent ook "wit".

Namen in andere talen

  • English: -
  • Français: Nénuphar blanc boréal
  • Deutsch: Kleine Seerose
  • Espanõl: -
  • Italiano: -
  • Svenska: Nordnäckros
  • Norsk: Kantnykkerose
  • Dansk: Liden Nøkkerose

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding


De Noordelijke waterlelie is volgens recent onderzoek goed te onderscheiden van de Witte waterlelie door blad-, bloem- en stuifmeelkenmerken (zie determinatiehulp waterlelies). Ze staat in open, zonnig, matig voedselarm tot voedselrijk, neutraal tot zwak zuur, stilstaand of zwak stromend water met een humeuze, deels veenachige modderlaag. Ze kan in allerlei wateren en watergangen groeien, maar grote wateren worden ten onzent doorgaans gemeden. Deze soort komt voor van Midden-Siberië tot in Noord- en Midden-Europa, zuidwestelijk tot in België en Nederland. In Nederland ligt het zwaartepunt van de verspreiding aan de westkant van het Drents Plateau, in de beekdalen en veenkoloniën van Zuidoost-Friesland. In Drenthe en Overijssel is de soort sporadisch aangetroffen in een aantal andere veenkoloniën, en hier blijft ze te zoeken. In Noord-Brabant staat de Noordelijke waterlelie op een enkele plaats in een afgesloten Maasarm. Beide typen groeiplaatsen zijn ook bekend uit noordelijk Midden-Europa.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel & Rense Haveman, 2016

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Nymphaea candida

Verspreiding Noordelijke waterlelie

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten