PNBT Lobelia dortmanna kwiat 03.07.10 p


Algemeen

Waterlobelia is een zeer zeldzame plant die maar op een paar plekken in Nederland in het wild voor komt. Hij staat dan ook als ernstig bedreigd op de Rode lijst en is sinds 1950 met 75 % tot 100 % achteruitgegaan.. De oorzaak is bij Ecologie & Verspreiding te lezen. Waterlobelia bloeit maar twee maanden, July en Augustus.

Er komen minstens 4 Lobelia (Lobelia) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Blaaslobelia (Lobelia inflata) - zeer zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Gazonlobelia (Lobelia pedunculata ) - zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Tuinlobelia (Lobelia erinus) - vrij zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Waterlobelia (Lobelia dortmanna) - zeer zeldzaam

Verklaring

De naam Lobelia is een verwijzing naar de Franse botanist Matthias de Lobel (zie deze tekst), een inwoner van Lille, hij stierf in Londen in 1616. De plant is naar hem vernoemd.

Dortmanna komt van de Groningse apotheker die de plant ontdekt heeft, Jan Dortman.

Namen in andere talen

 • English: Water Lobelia
 • Français: Lobélie de Dortmann
 • Deutsch: Wasser-Lobelie
 • Espanõl:
 • Italiano:
 • Svenska: Notblomster
 • Norsk: Botnegras
 • Dansk: Tvepibet Lobelie

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Water Lobelia. Deze naam is gelijk aan de volledige wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Lobelia dortmanna in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Lobélie de Dortmann. Ook deze naam is gelijkaan de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Wasser-Lobelie. Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Lobelia dortmanna. Deze plant komt niet voor in Italië en heeft dus geen Italiaanse naam.

De Zweedse naam is Notblomster. Dit betekent "nootbloem". Maar Not betekent ook "zegen". Dit is bepaald type visnet, dat vooral gebruikt werd bij de riviervisserij en de visserij op klein water. Met dit net zou de plant voor het eerst zijn "gevangen".

Voor de verspreiding van Lobelia dortmanna in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Botnegras

De Deense naam is tvepibet Lobelie. Dit betrekent letterlijk "twee buisvormige lobelia". Het bijzondere van de Lobelia is dat de stengels naar de bladeren hol zijn en twee luchtkanalen hebben.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen (pionier) in ondiep tot matig diep (soms tot meer dan 1 meter diep), voedselarm, zwak zuur, helder, stilstaand water met een humusarme zandbodem. De groeiplaats kan in de zomer korte tijd droogvallen.

Groeiplaats
Water (vrij grote heidevennen, spoorsloten in heidegebieden, meren, bergmeertjes en zandafgravingen).

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in Noord-Brabant, Noord-Twente en op de grens van Drenthe en Fryslân.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Kempen. Zeer sterk afgenomen.

Wallonië
Uitgestorven.

Wereld
In Noord- en West-Europa tot in Zuidwest-Frankrijk en verder in de koel-gematigde delen van Noord-Amerika, voornamelijk in de nabijheid van de oost- en westkust en van de Grote Meren.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Lobelia dortmanna

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten