Origanum vulgare

Algemeen

Wat mij persoonlijk opvalt dat nergens echt duidelijk staat vermeld wat nu de verschillen zijn tussen Wilde marjolein, Echte marjolein, Majoraan, Oregano en de vele cultuur varianten. Overal staat iets verschillends. Op het Floron verspreidingskaartje zie je aan de hoeveelheid gele stippen dat het een populair plantje is voor o.a. bermen e.d of bijv. culinair. De Echte Marjolein (Origanum majorana) is zeldzaam en slecht op een paar plekken waargenomen in Nederland. Wilde marjolein (niet de cultuurvariant dus) bloeit in Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Origanum vulgare L.

De naam Origanum is een samentrekking van twee Griekse woorden, n.l. Oros wat "berg" betekent en Ganos wat " vreugde" betekent. Tezamen betekenen ze dus 'Bergvreugde', een benaming die ook als Nederlandse volksnaam bestond. Het geheel duidt op de originele groeiplaats.

Vulgare (Latijn) betekent "gewoon". De plant komt/kwam vaak voor.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. Hij beschreef Origanum vulgare in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Wylde marjolein
  • English: Wild Marjoram
  • Français: Origan commun
  • Deutsch: Wilder Majoran
  • Espanõl: Orégano
  • Italiano: Origano comune
  • Svenska: Kungsmynta
  • Norsk: Kung
  • Dansk: Almindelig merian

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Wild Marjoram. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Origanum vulgare  in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Origan commun. Dit betekent "algemene origanum".

De Duitse naam is Wilder Majoran. Dit betekent "wilde marjolein".

De spaanse naam is Orégano.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is origano comune. Dit betekent "algemene origano". De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Kungsmynta. Een mogelijke verklaring is een woord dat begint met Koning kan worden verklaard door het feit dat koning vroeger een versterkend woord was. Met koninklijk goed werd bedoeld dat iets van de hoogste kwaliteit was, zoals vereist in het koninklijk paleis. Kungsmyntha is dus een munt van uitzonderlijke kwaliteit. Munt is dan weer een ander geslacht dan Origanum dus dit verklaart het woord Kungsmyntha nod steeds niet.

Voor de verspreiding van Origanum vulgare in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Kung

De Deense naam is Almindelig merian. Dit betekent weer "algemene marjolein".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vrij droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkhoudende grond (leem en zand).

Groeiplaats
Grasland (hellinggrasland, kalkgrasland en ruig grasland), bermen, langs holle wegen, langs schelpenpaadjes, dijken (polderdijken), bosranden, struwelen, heggen (kalkrijke zomen), ruigten, stadswallen, opgespoten grond (kalkrijk zand), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), wanden van afgravingen en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg en plaatselijk in Zeeland en zeldzaam in het oostelijke rivierengebied en aangrenzende gebieden. Elders verwilderd.

Vlaanderen
Algemeen in de Maasvallei en in de kalkrijke delen van de Leemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied, in het oosten van het Brabants district en in Lotharingen.

Wereld
Gematigde streken in Europa. Naar het zuidoosten, via West-Azië en de Himalaya, tot op Taiwan. Ook in Noordwest-Afrika en op enige eilanden in de Atlantische Oceaan.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Origanum vulgare

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's