Distelbremraap

©Martin Stevens


Algemeen

De planten uit de Bremraapfamilie zijn een van de weinige planten in Nederland die parasiteert op diverse specifieke soorten andere planten. Hij dood deze niet maar maakt gebruik van de voedingsstoffen waar de Bremraap dan weer van leeft  Met hun wortels onttrekken ze water en opgeloste stoffen aan de wortels van andere planten, maar de planten zijn zelf ook in staat tot fotosynthese. Alleen planten uit de familie van de Ratelaar en de Ogentroost doen dit ook. Al deze planten zijn een halfparasiet.

Je zou denken dat deze Bremraap wel vaker voorkomt aangezien hij parasiteert op vederdistels (Cirsium), distels (Carduus), Carlina, Knautia en Scabiosa. Niet dus! Als je het verspreidingskaartje ziet dan komt hij alleen voor op een paar plekken bij rivieren. Kennelijk luistert de grond soort nauw. Hij staat ook op de Rode lijst als gevoelig. De Distelbremraap bloeit in Juni en Juli.

Er komen in minstens 7 soorten Bremraap (Orobanche) in het wild voor in Nederland:

 • Bitterkruid bremraap (Orobanche picridis) - zeldzaam
 • Blauwe bremraap (Orobanche purpurea) - zeldzaam
 • Distelbremraap (Orobanche reticulata) - zeer zeldzaam
 • Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) - zeer zeldzaam
 • Klimopbremraap (Orobanche hederae) - zeldzaam
 • Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) - zeldzaam
 • Tijmbremraap (Orobanche alba) - zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Orobanche afgeleid van het Orobos (Grieks) en betekent "erwt" en Agchein (Grieks) wat "wurgen" betekent. Deze plant parasiteert op een andere planten. Vaak op planten van de familie van de erwt (fabacea), vandaar deze naam. Dat wil zeggen, hij heeft geen chlorofyl en kan dus niet leven zonder een andere plant te "wurgen" (er op parasiteren) zoals op bijv. de onderstaande lijst.

Reticulata komt van Reticula (Latijn) en betekent "netwerk". Dit slaat op het wurgen en het onttrekken van voedingsappen uit de voedsterplant parasiteren).

Namen in andere talen

 • English:Thistle broomrape
 • Français: Orobanche réticulée
 • Deutsch: Distel-Sommerwurz
 • Espanõl:
 • Italiano: Succiamele del cardo
 • Svenska: Tistelsnyltrot
 • Norsk: Tistelsnylterot
 • Dansk: Tidsel-Gyvelkvæler

Verklaring Buitenlandse namen

De Engels naam is Thistle broomrape. Thistle betekent "distel". Het woord Broomrape bestaat uit twee delen. Broom verwijst naar Brem, de plant waar de Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) op parasiteert. Het woord Brem komt van het oud Engelse Brom dat is ontstaan uit het West-Germaanse Bráma- (Oudhoogduitse Bramo , "braamstruik"). Het gebruik van de takken van deze planten voor het vegen gaf aanleiding tot de term Broom (bezem) Rape betekent "raap". Raap komt van het woord Napus (Latijn) betekend "knol/raap". Dit omdat er een onderaardse knol/raap ontstaat (zie de Verklaring van de Nederlandse naam). Het gaat hier dus niet over het uiterlijk van de plant maar om de plant waarop hij parasiteert (en het gevog daarvan, raap).

Voor de verspreiding van Orobanche reticulata in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Orobanche réticulé. Orobanche is de eerste wetenschappelijke naam. Réticulée Franse benaming voor de tweede wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Distel-Sommerwurz. Dit betekent "distel". Hiermee word, net zoals in de Nederlandse naam, de plant bedoeld waarop deze Bremraap op parasiteert. Sommerwurz is voor mij nog onbekend.

De Italiaanse naam is Succiamele cardo. Alle soorten Bremraap heten in Italië Succiamele. Dit woord bestaat uit twee delen. Succia komt van Succhiare dat "zuigen" betekent. De sappen worden als het ware omhoog gezogen (parasiteren op). Mele betekent "appel". Waarom is mij nog niet bekend. Cardo betekent "distel", naar de plant waarop hij parasiteerd. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben

De Zweedse naam is  Tistelsnyltrot. Tistel betekent gewoon "distel". Snyltrot komt van Snyltgåst wat "parasiet"betekent. Rot betekent "wortel".

Voor de verspreiding van Orobanche reticulata in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Tistelsnylterot. Tistel betekent weer "distel". Snylterot bestaat uit twee delen. Snylte betekent "parasiet/klaploper" en Rot betekent "wortel".

De Deense naam is Tidsel-Gyvelkvæler. Tidsel betekent "distel" en Gyvelkvæler bestaat uit twee delen. Gyvel betekent "brem" en Kvæler komt van kvæle en betekent "wurgen/stikken".

Ecologie & Verspreiding

Distelbremraap staat op zonnige, soms licht beschaduwde, warme en basenrijke, matig droge tot vochtige, voedsel- en kalkrijke zand-, zavel- en kleigrond. De meerjarige en zeer kritische parasiet groeit op dijken en spoorwegterreinen, in ruigten en struwelen, in ruige graslanden en bermen, op stroomruggen en ruderale plaatsen. Ze is zeer kieskeurig wat betreft bodem en alles wat daarmee gebeurd. Nederland valt binnen de westrand van het Europese deel van het areaal, ze is zeer zeldzaam langs de IJssel tussen Kampen en Zutphen. Elders in het rivierengebied is ze uiterst zeldzaam. De zwak geurende Distelbremraap woekert vooral op Cirsium- en Carduus-soorten. Ze wordt door insecten bestoven en het, tot minstens 10 jaar kiemkrachtige zaad wordt door de wind verspreid. Deze Bremraap is goed herkenbaar aan de donkergekleurde klierharen op de kroon (in droge toestand met een zwarte basis) die de kroon een licht gestippeld aanzien geven wanneer ze bekeken wordt met doorvallend licht.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Orobanche reticulata

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten