Oxalis acetosella

Algemeen

Het blad van o.a de Witte klaverzuring is het nationale embleem van Ierland O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is. Dit wil dus niet zeggen dat deze plant onderdeel is van de Klaverfamilie. De Klaverzuringen hebben een eigen familie, de Oxalidaceae. De Witte klaverzuring bloeit al in April en Mei.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 6 Klaverzuring (Oxalis) soorten in Nederland voor:

 • Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata) - algemeen/verwilderde tuinplant
 • Knobbelklaverzuring (Oxalis dillenii) - zeldzaam/verwilderde tuinplant of aangeplant
 • Knolklaverzuring (Oxalis articulata) - zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Stijve klaverzuring (Oxalis stricta) - algemeen
 • Stippelklaverzuring (Oxalis debilis) - zeldzaam/ingeburgerd sinds 2000
 • Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) - algemeen/soms ingezaaid

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Oxalis acetosella L.

Het woord Oxalis komt van de hoeveelheid oxaalzuur die de plant in zich heeft ter zelfbescherming.

Acetocella komt van Acetum (Latijn) en betekend "azijn". Wat natuurlijk duidt op de zure smaak en het gebruik van de plant in de maaltijd.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Oxalis acetosella in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Wite soere klaver
 • English: Wood-sorrel
 • Français: Pain de coucou, Oxalis petite oseille
 • Deutsch: Wald-Sauerklee
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Oxalis acetosella
 • Svenska: Harsyra
 • Norsk: Gjøksyra
 • Dansk: Skovsyre

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Wood-sorrel. Dit betekent "boszuring". Het woord Bos geeft aan dat deze plant schaduwminnend is. Het woord zuring is puur de letterlijke vertaling van het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Witte klaverzuring maakt absoluut geen onderdeel uit van de Zuringfamilie.

Er zijn twee Franse namen:

 1. Pain de coucou. Dit betekent "koekoeksbrood". De plant bloeit als de koekoek arriveert. Met het brood zou eventueel het zaad van deze plant zijn die o.a. door deze vogel werd/wordt verspreid.
 2. Oxalis petite oseille. Oxalis is het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. De woorden Petite oseille betekenen "kleine zuring". Dit woord uitgelegd bij de Engelse naam. Witte klaverzuring is natuurlijk kleiner dan een "gewone" zuring.

De Duitse naam is Wald-Sauerklee. Dit betekent "bos klaverzuring", Bijna net zoals de Engelse naam. 

De Spaanse naam is Acederilla. De exacte betekenis is mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Acetosella dei boschi. Dit is een combinatie van het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam en de twee woorden Dei boschi die "van het bos" betekenen. Deze Acetocella is een echte schaduwminnende plant.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Harsyra. Dit betekent letterlijk "haarzuring". Het voorvoegsel Har komt in Zweden bij meer planten voor (o.a. bij Akkerkool (Lapsana communis) om aan te geven dat de plant niet geschikt is voor consumptie maar alleen geschikt is voor Harige dieren. Ook een mogelijke verklaring is dat in Zweden zijn minstens 20 namen voor deze plant en deze naam zou willekeurig ontstaan zijn.

Voor de verspreiding van Oxalis acetosella in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Gjøksyra. Dit betekent "koekoeks zuring. Dus ook dat als deze "zuring" bloeit is de koekoek gearriveerd in het land.

De Deense naam is Skovsyre. Dit betekent "boszuring", net als de Engelse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot voedselrijke, zwak zure tot bijna neutrale, humeuze grond met vrij veel strooisel (zand, leem, stenige grond en mergel).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, hellingbossen en bronbossen, met name aan de voet van hellingen), bosranden, heggen, op boomstronken, waterkanten (langs beschaduwde greppels en sloten), rotsen en bermen (beschaduwde plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg en in het oosten, vrij zeldzaam in Drenthe, Zuidoost-Groningen, Overijssel en Midden-Nederland, zeldzaam in Noord-Brabant, Noord-Limburg en Zuidoost-Fryslân en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen en in laagveengebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in de Leemstreek, de Zandleemstreek en de Voerstreek.

Wallonië
Algemeen. Het meest ten zuiden van de lijn Samber en Maas.

Wereld
Koele en gematigde streken in Europa en Azië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Oxalis acetosella

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's