Oxalis corniculata

Algemeen

Ik kan het niet beter zeggen dan wat er staat op Wiki-pagina van dit plantje "Het plantje gold in Nederland lang als zeldzaam akkeronkruid, maar sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw is er een gestage uitbreiding in stedelijk gebied. De soort groeit er vaak op zonnige plaatsen in zandige kieren bij muren en tussen plaveisel. De variëteit met bruinpaarse bladeren is als borderplant gekweekt en verwilderd. Op straat zijn beide vormen aan te treffen." Het laatste zinnetje klopt wel maar al heel snel zie je alleen de paarse vorm en die valt op de een of andere manier meer op. Gehoornde klaverzuring bloeit in April tot en met Oktober.

Er komen minstens 6 Klaverzuring (Oxalis) soorten in Nederland voor:

 • Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata) - algemeen/verwilderde tuinplant
 • Knobbelklaverzuring (Oxalis dillenii) - zeldzaam/verwilderde tuinplant of aangeplant
 • Knolklaverzuring (Oxalis articulata) - zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Stijve klaverzuring (Oxalis stricta) - algemeen
 • Stippelklaverzuring (Oxalis debilis) - zeldzaam/ingeburgerd sinds 2000
 • Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) - algemeen/soms ingezaaid

Verklaring wetenschappelijke naam

Het woord Oxalis komt van de hoeveelheid oxaalzuur die de plant in zich heeft ter zelfbescherming.

Corniculata is Latijn en betekend "in de vorm van een hoorn" n.a.v. hoe de vruchten aan de vruchtstengel staan.

Namen in andere talen

 • English: Procumbent Yellow-sorrel
 • Français:
 • Deutsch: Gehörnter Sauerklee
 • Espanõl: Acederilla
 • Italiano: Ossalide cornicolata
 • Svenska: Krypoxalis
 • Norsk:  Krypgaukesyre
 • Dansk: Nedliggende Surkløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke grond.

Groeiplaats
Akkers (hakvruchtakkers), moestuinen, ruderale plaatsen, plantsoenen, tussen straatstenen, aan de voet van muren, boomgaarden, omgewerkte grond, zeeduinen en stenige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen. Voornamelijk in stedelijke gebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen ingeburgerd. Voornamelijk in het westen en midden van Vlaanderen. Toegenomen.

Wallonië
Zeldzaam ingeburgerd.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Nu ook elders in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Zuidwest- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Sinds de zestiende eeuw in West-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Oxalis corniculata

Verspreiding Gehoornde klaverzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten