Amapola macho -Papaver argemone (7385599770)


Algemeen

De papaver staat om drie dingen bekend. Ten eerste dat de plant word geteeld voor verdovende middelen. Niet elke soort is hier geschikt voor. Het betreft hier meestal de Papaver somniferum (Slaapbol). Ten tweede is de plant symbool geworden van de eerste wereld oorlog. Na al dat bloedvergieten verschenen op de graven van gesneuvelde soldaten Papavers. De Engelse naam Flanders poppy verwijst hier ook naar. Op de website van historiek.net staat het volledige verhaal. Ten derde de opvallend mooie verschijning. Meestal betreft dit de vuurrode verschijning van de Grote klaproos (Papaver rhoeas). Helaas verliest de plant na een stevige regenbui of flinke wind zijn mooie kroonbladen.

Ook werd het sap van de uitgeperste bloembladen van twee Papaver-soorten (de Papaver rhoeas (Grote klaproos) en de Papaver argemone (Ruige klaproos))  vroeger gebruikt om de korst van een Noord-Hollandse kaas rood te kleuren i.p.v. Tournesol (soort lakmoes kleurstof) te gebruiken. De kaas kreeg de naam Roodkorst.

De Ruige klaproos bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 7 soorten Klaprozen/Papavers (Papaver) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Papaver argemone L.

De naam papaver is afgeleid van Papa (Latijn) en betekent "(kinder) pap". Dit omdat het sap van deze plant vroeger werd gebruikt als slaapmiddel voor kleine kinderen.

Argemone is afgeleid van het Griekse Argema dat "staar" betekent. De plant werd door Dioscorides toegepast om staar te behandelen.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Papaver argemone in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Rûge klaproas
  • English: Prickly Poppy
  • Français: Pavot argémone
  • Deutsch: Sand-Mohn
  • Espanõl: Amapola macho
  • Italiano: Papavero argemone
  • Svenska: Spikvallmo
  • Norsk: Klubbevalmue
  • Dansk: Kølle-Valmue

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Prickly Poppy. Prickly betekent "stekelige". De volledige uitleg staat bij de verklaring van de Nederlandse naam.Het woord Poppy is niet zo makkelijk te verklaren. Er zijn wel 4! mogelijke oplossingen. Allemaal uitgelegd op deze Wikki-pagina.

De Franse naam is Pavot argémone. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Sand-Mohn. Sand betekent natuurlijk "zand". Maar deze plant is op veel meer plekken te vinden als bijv. de duinen. Hij is overal te vinden en de naam dienst uitsluitend ter onderscheid. Mohn betekent "maanzaad". De betekenis van Maan in het woord Maanzaad is vanwege de gelijkenis met deze planeet. Het woord Maan of Meen komt uit het middelnederlands. Ook het Middelengelse kent de vorm Mecop en ook het Middelnederduits kent de naam Mānkop. Deze en vele andere vormen zie je in diverse talen bij de vele volksnamen terug.

De Spaanse naam is Amapola macho. De betekenis van het woord Amapola is mij onbekend. Het woord Macho betekent "(ruige) man/mannelijk". 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Papavero argemone. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Spikvallmo. Spik betekent "spijker/nagel". verwijzend op de afstaande harde haren op de zaaddoos.Valmo(eu) komt van Val/Valen wat zoiets als verdoven betekent, verwijzend naar de ingrediënten die een verdovend (verschild per soort Papaver) effect hebben. En Mo(eu) komt van Mohn. Dit woord wordt bij de Duitse naam uitgelegd.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Klubbevalmue/Kølle-Valmue. Dit betekent Club-valmue. Hiermee wordt geen discoclub bedoeld maar een golf-club of aanvalswapen van vroeger. De plant lijkt, zonder kroonbladen, op een omgekeerde club.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen op droge tot vochthoudende, omgewerkte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, vrij kalkarme tot neutrale grond (leemhoudend zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers op leemhoudend zand), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), omgewerkte plaatsen, ruderale plaatsen, zandige bermen, braakliggende grond en zanddijkjes.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam. Het meest in het rivierengebied en in het duingebied. Zeldzaam in het zuiden en zeer zeldzaam in het noordoosten.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Afgenomen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Rondom de Middellandse Zee en in een groot deel van Europa.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Papaver argemone

Verspreiding Ruige klaproos

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten