Beklierde duizendknoop

Algemeen

De Beklierde duizendknoop is een zeer algemene plant maar lijkt erg veel op Perzikkruid Perzikkruid (Persicaria maculosa). De meeste foto's die je ziet van deze plant is met witte bloemen. Maar roze/rood aanlopend komt ook voor dus dit is geen duidelijk determinatie kenmerk. Het enige echte grote verschil met Perzikkruid zijn de hangende schijnaren en kliertjes op de onderkant van de bladeren. Aangezien dit de onderkant van het blad betreft en dat de Beklierde duizendknoop en Perzikkruid op dezelfde plek voorkomen ben ik er van overtuigd dat het gros van de mensen (inclusief mijzelf!!) deze plant over het hoofd ziet.

Oorspronkelijk werd het geslacht Polygonum veel ruimer opgevat dan tegenwoordig. Dit geslacht is opgesplitst in Duizendknoop (Persicaria), Kielduizendknoop (Fallopia) en Varkensgras (Polygonum). Om een beter inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een uitgebreide video. Het eerste gedeelte gaat over het Zuring-geslacht (Rumex) maar vanaf 42:36 word het Duizendknoop-geslacht behandeld.

Als aanvulling op deze zeer verhelderende video staan er in deze tabel van het forum van waarnemingen.nl ook enkele verschillen/overeenkomsten tussen 6 verschillende soorten Duizendknoop. Beklierde duizendknoop bloeit in Juni tot en met de herfst.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Op deze de website van Flora van Nederland is een videodeterminatie te vinden.

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Persicaria lapathifolia (L.) Gray

Persicaria komt van Prunus persica (Latijn) en betekent "perzikboom". Dit omdat het blad van deze plant lijkt op dat van de perzikboom.

Lapathi is Latijn en betekent Zuring. Folia komt van Follum (Latijn) en betekent "blad". Dit alles omdat de stengelbladeren op een Zuring blad lijken van de Spinaziezuring (Rumex patientia).

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753  beschreef hij de plant voor het eerst als Polygonum lapathifolium in de publicatie Species Plantarum.

   

Gray staat voor Samuel Frederick Gray (10 december 1766 - 12 april 1828). Hij was een Britse botanicus , mycoloog en farmacoloog. In 1821 herschreef hij de plant als Persicaria lapathifolia in zijn publicatie The Natural Arrangement of British Plants.

   

In sommige landen hanteren ze de wetenschappelijke naam Persicaria Lapathifolia (L.) Delarbre

Delarbre saat voor Antoine Delarbre (15 januari 172 - 27 mei 1807). Hij was een Franse natuuronderzoeker, botanicus, bryoloog en geoloog. In 1749 ging hij naar Clermont en leidde botanische expedities naar de bergen van de Auvergne. Tussen 1771 en 1789 doceerde hij natuurlijke historie en schreef hij acht memoires over flora en topografie. In 1800 herschreef hij in deze publicaties Flore d'Auvergne; ou, Recueil des plantes de cette ci-devant province.) de soort als Persicaria lapithifolia.

   

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Knoopreadskonk
  • English: Pale Persicaria
  • Français: Renouée à feuilles de patience
  • Deutsch: Ampferknöterich
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Poligono nodoso
  • Svenska: Strandpilört
  • Norsk: Kjertelhønsegras 
  • Dansk: Knudet Pileurt

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Pale Persicaria. Dit betekent "bleke Persicaria". Er wordt verwezen naar Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria) dat meestal roze/rood van kleur is. Beklierde duizendknoop is dat meestal niet. Mééstal maar het is geen duidelijk determinatie kenmerk zoals bij de paragraaf Algemeen wordt uitgelegd.

Voor de verspreiding van Beklierde duizendknoop in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Persicaire/Renouée à feuilles de patience. Met Persicaire word natuurlijk weer de soort Persicaria maculosa bedoeld. Renouée betekent "opnieuw geknoopt. Dit slaat op het feit dat deze plant onderdeel uitmaakt van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).  De stengels van deze plantenfamilie hebben knoestige/verdikte delen. Waaruit dan weer nieuwe stengelbladeren groeien. À feuilles de patience betekent "met bladeren die lijken op de bladeren van een zuring". Het gaat hier om Spinaziezuring (Rumex patientia). Patientience zou afgeleid zijn van het Latijnse lapathum, algemene naam voor een zuring-soorten. 

De Duitse naam is Ampferknöterich. Het woord Ampfer betekent "zuring". Dit vanwege de gelijkenis met de stengelbladeren met die van een Zuring-soort. Knöterich betekent "knopig" en is de Duitse benaming voor Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Deze groep planten is te herkennen aan de verdikte stengel en/of wortel. Dus met wel "duizend" knopen.

Voor de verspreiding van Beklierde duizendknoop in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn zoveel varianten dat ik de meest gebruikte naam niet ken.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Persicaria nodosa. Dit betekent "knopige Persicaria" net als de Franse naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Strandpilört/Knudet Pileurt. Dit betekent Strand pilört/Knopig pileurt. Strand zou aangeven dat deze plant de voorkeur zou geven aan een zandige bodem. Het Floron verspreidingskaartje laat wel anders zien! Knudet betekent "knopig". Pilört/pileurt Dit "pijlkruid". Dat Pijl (het Deense Pil) moet je niet al te letterlijk nemen. Met pijl wordt hier waarschijnlijk het smalle stengelblad bedoeld. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De Deense naam voor Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) is Pilblad. Hier staat Pil wel voor een echt pijlvormig blad. De laatst genoemde plant is trouwens absoluut geen familie van Perzikkruid.

Voor de verspreiding van Beklierde duizendknoop in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Kjertelhønsegras. Dit betekent "knopig kippengras". Hønsegras is dé Noorse benaming voor een Persicaria/Polygonum-soort. Het woord "kippenkruid" is waarschijnlijk omdat pluimvee dit kruid wel lust, alhoewel ik dit nog niet gelezen heb. Deze plant is trouwens absoluut geen familie van de grassen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op natte tot vochtige, voedselrijke, stikstofrijke, niet zure en meestal omgewerkte grond (op de meeste grondsoorten).

Groeiplaats
Akkers (zandige akkers en hakvruchtakkers), braakliggende grond, opgespoten grond, ruigten, omgewerkte of pas ingezaaide bermen, waterkanten (kanalen, sloten, vijvers, plassen en op aanspoelselgordels van rivieren) en ruderale plaatsen (o.a. bij persvoerkuilen en mesthopen).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder in de Limburgse Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzamer ten zuiden van de lijn Samber en Maas.

Wereld
Wereldwijd.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Persicaria lapathifolia

Verspreidingskaart Beklierde duizendknoop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's