Persicaria lapathifolia


Algemeen

De Beklierde duizendknoop is een zeer algemene plant maar lijkt erg veel op Perzikkruid Perzikkruid (Persicaria maculosa). De meeste foto's die je ziet van deze plant is met witte bloemen. Maar roze/rood aanlopend komt ook voor dus dit is geen duidelijk determinatie kenmerk. Het enige echte grote verschil met Perzikkruid zijn de hangende schijnaren en kliertjes op de onderkant van de bladeren. Aangezien dit de onderkant van het blad betreft en dat de Beklierde duizendknoop en Perzikkruid op dezelfde plek voorkomen ben ik er van overtuigd dat het gros van de mensen (inclusief mijzelf!!) deze plant over het hoofd ziet. Beklierde duizendknoop bloeit in Juni tot en met de herfst.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Op de site is een tabel te vinden waarop er in ieder geval een paar staan om op naam te brengen. Ook op de website van Flora van Nederland is een videodeterminatie te vinden van deze plant die o.a. goed laat zien wat het verschil is met Perzikkruid.

Verklaring wetenschappelijke naam

Persicaria komt van Prunus persica (Latijn) en betekent "perzikboom". Dit omdat het blad van deze plant lijkt op dat van de perzikboom.

Lapathi is Latijn en betekent Zuring. Folia komt van Follum (Latijn) en betekent "blad". Dit alles omdat de stengelbladeren op een Zuring blad lijken. Maar welke Zuringsoort is mij onbekend.

Namen in andere talen

  • English: Pale Persicaria
  • Français: Renouée à feuilles de patience
  • Deutsch: Ampferknöterich
  • Espanõl:
  • Italiano: Poligono nodoso
  • Svenska: Strandpilört
  • Norsk: Kjertelhønsegras 
  • Dansk: Knudet Pileurt

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op natte tot vochtige, voedselrijke, stikstofrijke, niet zure en meestal omgewerkte grond (op de meeste grondsoorten).

Groeiplaats
Akkers (zandige akkers en hakvruchtakkers), braakliggende grond, opgespoten grond, ruigten, omgewerkte of pas ingezaaide bermen, waterkanten (kanalen, sloten, vijvers, plassen en op aanspoelselgordels van rivieren) en ruderale plaatsen (o.a. bij persvoerkuilen en mesthopen).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder in de Limburgse Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzamer ten zuiden van de lijn Samber en Maas.

Wereld
Wereldwijd.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreidingskaart Beklierde duizendknoop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's