Persicaria dubia sl2


Algemeen

Zachte duizendknoop lijkt zoveel op Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia), Waterpeper (Persicaria/Polygonum hydropiper) en Perzikkruid (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria) en is zo algemeen dat ik persoonlijk niet eens van zijn bestaan wist. Zachte duizendknoop bloeit in Juli tot en met Oktober.

Oorspronkelijk werd het geslacht Polygonum veel ruimer opgevat dan tegenwoordig. Dit geslacht is opgesplitst in Duizendknoop (Persicaria), Kielduizendknoop (Fallopia) en Varkensgras (Polygonum). Om een beter inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een uitgebreide video. Het eerste gedeelte gaat over het Zuring-geslacht (Rumex) maar vanaf 42:36 word het Duizendknoop-geslacht behandeld.

Als aanvulling op deze zeer verhelderende video staan er in deze tabel van het forum van waarnemingen.nl ook enkele verschillen/overeenkomsten tussen 6 verschillende soorten Duizendknoop.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Persicaria mitis (Schrank) Holub

Persicaria komt van Prunus persica (Latijn) en betekent "perzikboom". Dit omdat het blad van deze plant lijkt op dat van de perzikboom.

Mitis is Latijn en betekent "mild", verwijzend naar de smaak van de stengelbladeren van de een gelijkende plant van hetzelfde geslacht, Waterpeper.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (Schrank) Holub

Schrank staat voor Franz Paula von Schrank (21 augustus 1747 - 22 december 1835). Hij was een Duits lid van de jezuïetenorde en natuuronderzoeker die zich later vooral onderscheidde als botanicus en entomoloog. In 1789 beschreef hij de soort als Polygonum mite in de publicatie Baiersche Flora.

     

Holub staat voor Josef Ludwig Holub (5 februari 1930 - 23 juli 1999). Hij was een Tsjechische botanicus die een aantal nieuwe soorten beschreef, werkte aan systematische reorganisatie van botanische groepen en een grote bijdrage leverde aan de studie van Europese flora. In 1973 herschreef hij de soort als Persicaria mitis in de publicatie Folia Geobotanica & Phytotaxonomica.

De soort is een paar keer eerder beschreven maar de naam werd nooit goedgekeurd.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk:  Sêfte readskonk
  • English: Tasteless Water-pepper
  • Français: Renouée douce
  • Deutsch: Milder Knöterich
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Persicaria dubbia
  • Svenska: Åkerpilört
  • Norsk: Hønsegra
  • Dansk: Fersken-Pileur

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Tasteless Water-pepper. Dit betekent "smakeloze waterpeper". De Waterpeper (Persicaria/Polygonum hydropiper) is dezelfde familie als deze plant (Duizendknoopfamilie) en hij lijkt er ook op. Alleen smaakt Zachte duizendknoop niet zo scherp (als je het blad kneust) en de Waterpeper wel.

De Franse naam is Renouée douce Dit betekent letterlijk "opnieuw geknoopte zachte". Het Opnieuw geknoopte slaat op het feit dat deze plant onderdeel uitmaakt van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).  De stengels van deze plantenfamilie hebben knoestige/verdikte delen. Waaruit dan weer nieuwe stengelbladeren groeien. De verklaring voor Zachte staat bij het eerste gedeelte van de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Milder Knöterich. Dit betekent letterlijk "milde knobbelige". Het milde slaat op de niet zo scherpe smaak uitgelegd bij de Engelse naam. Knobbelige is weer een verwijzing naar de Duizendknoopfamilie.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn dan ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Persicaria dubbia. Persicaria is de Italiaanse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Dubbia komt van het Latijnse Dubius dat "twijfelachtig" betekent. Misschien een verwijzing naar de mildere/niet zo scherpe smaak?

De Zweedse, Noorse en Deense naam is mij onbekend. Zachte duizendknoop is ook niet waargenomen in Scandinavië.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot meestal natte, voedselrijke, vooral stikstofrijke, niet sterk zure grond (zand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaats
Waterkanten en droogvallende plaatsen (zowel stilstaand als stromend water van o.a. sloten, greppels, drinkpoelen, vijvers, vennen, beken en rivierarmen), bossen (langs natte bospaden), bosranden en verlaten akkers.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzamer in Zuid-Limburg, Zeeland, Flevoland, het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen, de Maasvallei en de Zand- en Zandleemstreek. Elders zeldzamer.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa. Van de Britse eilanden door Midden- en Zuidoost-Europa tot in Klein-Azië. Ook verspreid voorkomend in Centraal-Azië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Persicaria mitis

Verspreiding Zachte duizendknoop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten