Peucedanum palustre

Algemeen

Alhoewel Melkeppe te boek staat als een algemene soort en niet bedreigd is is hij wel sinds 1950 met 25 % tot 50 % achteruitgegaan. De plant bloeit maar kort, in Juli en Augustus.

Er komen minstens 20 soorten Schermbloemige voor in Nederland. Er vallen natuurlijk veel meer planten onder deze familie. Sommige soorten zijn Schermbloemige maar zien er heel anders uit. Sommige zijn echt zeldzaam. Op deze lijst staan alleen de vergelijkbare "witte" schermbloemige: 

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Peucedanum palustre (L.) Moench

Er zijn 3 verklaringen voor het woord Peucedanum:

 1. De naam Peucedanum is afkomstig van peukedanon (Grieks), een plantennaam die Dioscorides aanduidt als Varkenskervel (Peucédanum officinále) aanduidde. Het Griekse peukedanon wil zeggen Kleine den, van het woord peuke wat den betekent en danos wat klein betekent. Dit alles slaat dan op de uiterste bladslippen van de varkenskervel, die op de naalden van deze pijnboom lijken.
 2. Het kan ook zijn dat hij met Peukedanon doelde op het sap van de plant dat hij als geneesmiddel gebruikte en dat hem herinnerde aan het hars dat uit de den vloeit. 
 3. Anderen beweren dat peukedános (klemtoonverlegging) is: bitter, scherp, en dat slaat op de scherpe reuk en smaak van de plant.

Palustre (Latijn) betekent "moeras" , wat duidt op de vochtige groeiplaats van deze plant.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) Moench.

L. staat voor Carl Linnaeus. Hij beschreef in 1753 de soort als Selinum palustre in de publicatie Species Plantarum.

     

Moench staat voor Conrad Moench (15 augustus 1744 - 6 januari 1805) was een Duitse apotheker , chemicus en hoogleraar botanie aan de Universiteit van Marburg van 1786 tot aan zijn dood. In zijn vroege jaren volgde Moench nog steeds het toen nieuwe Linnaean-systeem, zoals in zijn werk uit 1777 Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae . Maar later, bijvoorbeeld in zijn laatste grote werk Methodus uit 1794, sloot hij zich aan bij Gleditsch , die een systeem ontwikkelde op basis van de classificatie van de meeldraden. De titel van het boek van Moench zegt uitdrukkelijk "a staminum situ descriptionndi" (vertaald: volgens de positie van de meeldraden). Moench was dus een van de tegenstanders van Linnaeus' seksuele systeem voor planten. In 1794 herschreef hij de soort als Peucedanum palustre in de publicatie Methodus Plantas Horti Botanici et Agri Marburgensis.

      

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • English: Milk-parsley
 • Français: Peucédan des marais
 • Deutsch: Sumpf-Haarstrang
 • Espanõl:
 • Italiano: Imperatoria delle paludi
 • Svenska: Kärrsilja
 • Norsk: Mjølkerot
 • Dansk: Kær-Svovlrod

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Milk-parsley. Dit betekent "melkpeterselie". Melk omdat de plant dunne (stinkende), melkachtige latex melksap heeft. Peterselie omdat Melkeppe veel op Peterselie lijkt.

Voor de verspreiding van Melkeppe in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Peucédan des marais. Het is een combinatie van het eerste deel van de wetenschappelijke naam en het woord Marais wat "moeras" betekent.

De Duitse naam is Sumpf-Haarstrang. Dit betekent "moeras-haarstreng". De plant groeit graag in een zeer vochtige omgeving. Waarschijnlijk heeft het woord Haarstreng betrekking op de omwindselblaadjes die onderaan de bloemscherm hangen.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Imperatoria delle paludi. Dit betekent "keizer van het moeras". Een prachtige naam voor een plant die vaak in een vochtige omgeving voorkomt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Kärrsilja. Dit betekent "moeraspeterselie".

Voor de verspreiding van Melkeppe in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam Mjølkerot. Dit betekent "melkwortel"

De Deense naam is Kær-Svovlrod. Dit betekent "moeras-zwavelwortel". De wortel van Melkeppe ruikt inderdaad naar zwavel.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet bemeste, zwak zure, venige grond (veen, zand en leem).

Groeiplaats
Moerassen (laagveenmoeras, oudere delen van drijftilvegetaties, trilveen, beekdalmoeras, rietland en verlandende sloten en greppels), waterkanten (o.a. sloten, kanalen, beekjes en vijvers), grasland (moerassig weiland), bermen, ruigten, struwelen (moerasstruwelen en tussen gagel), bossen (moerasbossen), langs spoorwegen (langs spoorsloten) en hoogveenranden.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in laagveengebieden en in de Zuid-Hollandse duinen en zeldzaam in het rivierengebied. Elders zeer zeldzaam. Niet op de Zeeuwse (schier-)eilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen en zeldzaam in zandig Vlaanderen. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Uitgestorven.

Wereld
Van Frankrijk en Oost-Engeland door Midden- en Noordoost-Europa tot in Centraal-Siberië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Peucedanum palustre

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's