Plantago coronopus

Algemeen

De Hertshoornweegbree is net als het Echt/Deens lepelblad (Cochlearia officinalis/danica) een zout-tolerante plant. Van origine komt Hertshoorn weegbree ook in de duinen voor maar door het toenemende pekel beleid is de plant, net zoals Lepelblad, steeds vaker in de berm te vinden. Behalve in de berm wordt de plant (zie Floron verspreidingskaartje ook elders waargenomen. Herthoornweegbree bloeit in Juni tot en met September.

Er komen in Nederland minstens 7 Weegbree (Plantago) soorten in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Plantago komt van Planta pedis (Latijn) en betekent "voetzool" duidend op de gelijkenis van de bladeren met een voetzool. Persoonlijk zie ik dit niet, dus het verhaal hierna heeft meer met de naamgeving te maken. Weegbree werd vanuit Europa door de hele wereld verspreid. De Indianen noemde het "De voetstap van de blanke", omdat het overal werd gevonden waar de Europeanen geweest waren.

Coronopus is afgeleid van het Griekse koronê en betekend "kraai" en pous  betekend "voet", waarbij de delen van het blad, met een beetje fantasie, de vorm van een kraaienpoot kunnen oproepen.

Namen in andere talen

  • English: Buck's-horn Plantain
  • Français: Plantain Corne-de-cerf
  • Deutsch: Krähenfuß-Wegerich
  • Espanõl: Ababanja
  • Italiano: Barba di cappuccio
  • Svenska: Strandkämpar
  • Norsk: Flikkjempe
  • Dansk: Fliget vejbred

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot soms droge, matig voedselarme tot voedselrijke, meestal zilte en verdichte, vaak kalkhoudende grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Groene stranden, hoge kwelders (schorren), grasland (droog grasland en mestplekken), betreden plaatsen, gepekelde bermen, tussen straatstenen, konijnenkrabplaatsen, veepaadjes, mierenbulten, voegen van zeedijken, zeeduinen (langs duinpaden en duinvalleien) en waterkanten (langs kreken en brakke, steile slootkanten).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het kustgebied en in Zeeland. Elders zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Algemeen in de duinen. Elders vrij zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
West-Europa, rondom de Middellandse Zee en in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Plantago coronopus

Verspreiding Plantago coronopus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

 

Foto's