Polygala-serpyllifolia-flowers


Algemeen

In tegenstelling tot de Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) die relatief vaak te vinden is aan de kust is de Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia)  veel meer te vinden in het Oosten van het land en helemaal niet aan de kust. Ook is hij nog op een paar plekken in Zuid=Limburg waargenomen. Maar de plant blijft toch ook behoorlijk zeldzaam. Mocht je het geluk er een te vinden dan helpt een goede flora je op weg welke soort het is. Want al deze planten (er is ook een nog zeldzamere Kuifvleugeltjesbloem (Polygala comosa)) lijken best veel op elkaar. En heel opvallend, alle 3 de soorten komen ook voor als witte variant! Liggende vleugeltjesbloem bloeit in Mei tot en met September.

Er komen dus 3 Vleugeltjesbloem (Poygala) soorten in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Polygala (Grieks) en komt van Poly wat "veel" betekent en Gala wat "melk" betekent. De oude Grieken zeiden dat hun koeien meer melk gaven als ze van dit plantje aten.

Serphyli verwijst naar de Latijnse naam voor Wilde tijm. De bladeren van deze Ereprijs lijken hier op.

Folia komt van Folis (Latijn) en betekent "blad".

Namen in andere talen

  • English: Heath Milkwort
  • Français: Polygala à feuilles de serpollet
  • Deutsch: Quendel-Kreuzblümchen
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Poligala con foglie di Timo
  • Svenska: Hedjungfrulin
  • Norsk: Heiblåfjær
  • Dansk: -

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op natte tot vochtige, voedselarme, zure tot zwak zure grond (zand, leem en veen).

Groeiplaats
Heide (natte heide, grazige plaatsen), grasland (heischraal grasland en nat, onbemest hooiland), berme (schrale plaatsen), glooiingen en afgravingen (leemkuilen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Noord-Brabant, zeldzaam in het oosten en midden van het land, in Zuidoost-Fryslân en Drenthe en zeer zeldzaam in Limburg.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in de Kempen ben in het Brugse Houtland. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in de Ardennen en vrij zeldzaam in Brabant en het Maasgebied.

Wereld
In West-Europa en een deel van Midden-Europa, van Noord-Portugal tot in Zuid-Noorwegen en oostelijk tot in het oosten van Duitsland, Slovenië en het noorden van Italië. Ook is de plant bekend van de Azoren en het zuidoosten van Groenland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Polygala serpyllifolia

Verspreiding Liggende vleugeltjesbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten