Polygonum hydropiper3


Algemeen

Waarschijnlijk is dit één van de eerste planten in je leven die iemand (een een excursie-gids bijv.) je laat proeven. Dit vanwege de opvallend scherpe smaak. Verder is proeven binnen de plantenwereld niet zo'n goed idee. Veel planten zijn niet lekker en kunnen serieus klachten opleveren. Voor de liefhebbers Tadeonal is de stof die verantwoordelijk is voor de scherpe smaak. Waterpeper lijkt op veel andere Duizendknoop-soorten. Bijna al deze planten in de lijst hieronder zijn algemeen dus een goede flora is handig!

Oorspronkelijk werd het geslacht Polygonum veel ruimer opgevat dan tegenwoordig. Dit geslacht is opgesplitst in Duizendknoop (Persicaria), Kielduizendknoop (Fallopia) en Varkensgras (Polygonum). Om een beter inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een uitgebreide video. Het eerste gedeelte gaat over het Zuring-geslacht (Rumex) maar vanaf 42:36 word het Duizendknoop-geslacht behandeld.

Als aanvulling op deze zeer verhelderende video staan er in deze tabel van het forum van waarnemingen.nl ook enkele verschillen/overeenkomsten tussen verschillende soorten Duizendknoop.

Waterpeper bloeit met weinig opvallende bloemen, vanaf Juli tot en met de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Persicaria hydropiper (L.) Spach

Persicaria komt van Prunus persica (Latijn) en betekent "perzikboom". Dit omdat het blad van deze plant lijkt op dat van de perzikboom.

Polygonum komt van Poly (Latijn) en betekent "veel", en van Goni (Latijn) en betekent "knoop". Dit omdat de plant deel uitmaakt van de duizendknoopfamilie. Alle planten van deze familie hebben veel knobbels op hun stengel.

Hydro (Latijn) betekent "water" en Piper (Latijn) betekent "peper". Deze plant groeit op/in het water en heeft een scherpe smaak. Vroeger werden de blaadjes als vervanging voor peper gebruikt.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) Spach

L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij de soort als Polygonum hydropiper in de publicatie Species Plantarum.

     

Spach staat voor Edouard Spach (26 november 1801 - 18 mei 1879). Hij een Franse botanicus. In 1841 herschreef hij de soort als Persicaria hydropiper in de publicatie Histoire Naturelle des Végétaux.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Bitterblêd
  • English: Water-pepper
  • Français: Poivre d'eau
  • Deutsch: Wasserpfeffer
  • Espanõl: Pimienta de agua
  • Italiano: Poligono pepe d'acqua
  • Svenska: Bitterpilört
  • Norsk: Vasspepar
  • Dansk: Bidende Pileurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Water-pepper. Dit is de Engelse vertaling van de volledige Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Persicaria/Polygonum hydropiper in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Poivre d'eau. Dit betekent "peper van het water".

De Duitse naam is Wasserpfeffer. Dit is de Duitse vertaling van ook weer de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is Pimienta de agua. Dit betekent "peper van het water, dus ook hetzelfde als de Nederlandse naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Persicaria pepe d'acqua. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Bitterpilört. Dit betekent "bitter/scherp pijlkruid". Bitter betekent "bitter/scherp". Dat Pijl (en het Deense Pil) moet je niet al te letterlijk nemen. Met pijl wordt hier waarschijnlijk het smalle stengelblad bedoeld. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De Deense naam voor Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) is Pilblad. Hier staat Pil wel voor een echt pijlvormig blad. De laatst genoemde plant is trouwens absoluut geen familie van Perzikkruid.

Voor de verspreiding van Persicaria/Polygonum hydropiper in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Vasspepar. Dit betekent weer "waterpeper".

De Deense naam is Bidende Pileurt. Deze naam is nagenoeg hetzelfde als de Zweedse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op natte, voedselrijke, met name stikstofrijke, humeuze, vaak kalkarme grond (de meeste grondsoorten, maar minder op zware grond).

Groeiplaats
Waterkanten (langs weilandsloten, vijvers, rivierarmen, droogvallende greppels en sloten en op slootbagger), bossen (moerasbossen, langs drassige bospaden, elzenbroekbos en wilgenvloedbos), grienden, grasland, in de lente droogvalende laagten, laagten in uiterwaarden en akkers (verslempte plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam in Zeeland, Flevoland, het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in het kustgebied.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzamer in de Kalkstreek en Lotharingen.

Wereld
Gematigde streken op het noordelijk halfrond en in Zuidoost-Azië. Ingeburgerd in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Persicaria/Polygonum hydropiper

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten