Potentilla anserina

Algemeen

Zilverschoon is een taaie plant. Hij kan echt overal groeien en vermeerderd zich erg makkelijk door de lange uitlopende wortels. Ook heeft hij totaal geen last als er over hem gelopen wordt. Het is de enige Ganzerik met die zijdeachtige haartjes (zoals hierboven genoemd) dus altijd, en zonder twijfel,  makkelijk te herkennen. Zilverschoon bloeit vanaf Mei tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 13 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Potentilla anserina L.

Potentilla komt van Potens (Latijn) en betekent "krachtig". Dit vanwege de geneeskrachtige werking.

Anserina komt van Anser (Latijn) en betekent "gans". Het woord Anserina wordt ook wel vertaald als "door ganzen geliefd", wat ook klopt want deze plant werd vroeger gebruikt als ganzenvoer.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Potentilla anserina in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Sulverblêd
  • English: Silverweed
  • Français: Potentille des oies
  • Deutsch: Gänsefngerkraut
  • Espanõl: Argentina
  • Italiano: Cinquefoglia piede d'oca
  • Svenska: Gåsört
  • Norsk: Gåsemure
  • Dansk: Gåse-Potenti

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Silverweed. Dit betekent "zilverkruid". Door de kleur van de haren aan de onderkant van de stengelbladeren krijgt het blad een zilverachtige kleur.

Voor de verspreiding van Zilverschoon in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is  Potentille des oies. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gänsefingerkraut. Dit betekent "ganzenvingerkruid". Het woord Gans wordt bij het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam uitgelegd. Alle planten van het geslacht Ganzerik (Potentilla) heten in Duitsland Fingerkraut vanwege het feit dat de stengelbladeren gelijkenis tonen met vingers.

De Spaanse naam is Argentina. Dit betekent letterlijk"zilvervis". Natuurlijk gaat het hier om de kleur zilver dat weer verwijst naar de dichtbehaarde onderkant van de stengelbladeren. Overigens heeft de plant niks te maken met het land Argentinië wat je vaak als zoek resultaat krijgt.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Potentilla anserina. Dit is ook de wetenschappelijke naam. Deze plant komt niet of nauwelijks voor in Italië.

De Zweedse naam is Gåsört. Dit betekent "ganzenkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

Voor de verspreiding van Zilverschoon in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Gåsemure. Dit betekent "ganzenmuur".

In Noorwegen heet elke Potentilla-soort Mure. Dit Mure moet niet gezien worden zoals in het Nederlandse Muur maar eerder als Kruid. Er is geen letterlijke beschrijving/herkomst voor het woord Mure. Vóór het woord Mure staat een woord dat aangeeft om welke soort het gaat. In dit geval dus Gåse.

De Deense naam is Gåse-Potenti. Dit betekent weer "ganzenpotentilla", net zoals de wetenschappelijke naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, vaak open plaatsen op natte tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende en vaak verstoorde of verdichte grond. Ook op brakke en zilte grond (alle grondsoorten, behalve hoogveen).

Groeiplaats
Akkers (o.a. maisvelden), tuinen, omgewerkte grond, braakliggende grond, opgespoten grond, zeeduinen (duinvalleien), kwelders of schorren (kwelderranden en kleiige laagten op strandvlakten), grasland (grasvelden), bermen, dijken, karrensporen, waterkanten (aanspoelselgordels, afgetrapte oevers en langs kreken en drinkpoelen in het kustgebied), puin, ruderale plaatsen, stortterreinen), uiterwaarden en afgravingen (leem- en kleiafgroeven).

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
In Europa, Azië, Australië, Noord-Amerika en Chili. Vanuit Europa is de soort ingevoerd in andere werelddelen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Potentilla anserina

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's