20150510Potentilla argentea1


Algemeen

Aan de naam en het te verwachten uiterlijk denk je dat deze plant sterk lijkt op Zilverschoon (Potentilla anserina). Maar niets is minder waar, de stengel is anders, de beharing is anders etc. Alleen de naam en verwachting lijkt er op. Viltganzerik bloeit alleen in Juni en Juli.

Er komen minstens 13 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Potentilla argentea L.

Potentilla komt van Potens (Latijn) en betekent "krachtig". Dit vanwege de geneeskrachtige werking.

 Argentea is Latijn en betekend "zilverkleurig". Dit verwijst naar de zilver/witte beharing op de stengel, stengelbladeren en kelkbladen op de plant.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Potentilla argentea in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Wollich sulverblêd
  • English: Hoary Cinquefoil
  • Français: Potentille argentée
  • Deutsch: Silber-Fingerkraut
  • Espanõl:
  • Italiano: Cinquefoglia bianca
  • Svenska: Femfingerört
  • Norsk: Sølvmure
  • Dansk: Sølv-Potenti

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hoary Cinquefoil. Dit betekent "grijze ganzerik". Niet dat deze Ganzerik grijs van kleur is maar door de hoeveelheid haren kleurt de onderkant van de stengelbladeren grijs. Het is een variant op de Engelse naam voor een andere soort Ganzerik, Zilverschoon (Potentilla anserina). Deze heet Silverweed.  Veel leden van de Potentilla-familie (Ganzeriken) heten in Engeland Cinquefoil. Cinque komt van het Latijnse Quinct en betekent "vijf". Foil betekent "blad". Alhoewel Vijfvingerkruid soms kruist met andere Ganzeriken en dan een extra kroonblad vormt. Het aantal "vingers" wil soms ook wel eens wisselenen.

De Franse naam is Potentille argentée. Potentille is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Silber-Fingerkraut. Dit betekent "zilver-vingerkruid". Ook weer zilverkleurig door de haren aan de onderkant van de stengelbladeren. Wat wij Zilverschoon noemen heet in Duitsland Gänsefingerkraut.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Cinquefoglia bianca. In Italië heet elke plant uit het geslacht Potentilla (Ganzerik) Cinquefoglia. Cinque komt van het Latijnse Quinct en betekent "vijf". Foglia betekent "blad". Alle Ganzeriken hebben een vijfdelig (vingerig) kroonblad. Het aantal "vingers" wil soms ook wel eens wisselenen als de soort met een andere Ganzerik-soort kruist. Op enkele uitzonderingen na, bijv. Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis) en zonder kruising is het stengelblad verdeeld in 5 deelblaadjes. Het woord erna geeft aan om welke soort het gaat. Bianca betekent "blank/wit" dus een verwijzing naar de niet, zoals gebruikelijke, diepgele kleur van de kroonblaadjes.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Femfingerört. Dit betekent "vijfvingerkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De exacte naam van de plant is mij nog obekend.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Sølvmure/Sølv-Potenti. Dit betekent "zilver mure/zilver potentilla". In Noorwegen heet elke Potentilla-soort Mure. Dit Mure moet niet gezien worden zoals in het Nederlandse Muur maar eerder als Kruid. Er is geen letterlijke beschrijving/herkomst voor het woord Mure. Vóór het woord Mure staat een woord dat aangeeft om welke soort het gaat. In dit geval dus Sølv.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen op droge, zwak zure, kalkarme tot iets kalkhoudende, vaak omgewerkte, voedselarme en humusarme grond (zand, grind en andere stenige plaatsen). Op plekken met een laag blijvende vegetatie en is bestand tegen enige betreding.

Groeiplaats
Bermen (langs paden), dijken, grasland (weinig of niet bemeste weiland), verlaten akkers, zeeduinen, afgravingen (zand- en steengroeven), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), langs of op oude muren, hellingen, molenbelten, oude mijnterreinen en rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam op de zandgronden in Midden-Nederland en zeldzaam in het rivierengebied, in Noord-Brabant en in de Hollandse duinen. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeldzaam. Het meest in de Kempen. Elders vooral langs spoorwegen.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied, de Ardennen, Lotharingen en Brabant.

Wereld
In bijna heel Europa. Westelijk tot in Engeland. Ook in West- en Midden-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Potentilla argentea

Verspreiding Viltganzerik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten