Ranunculus hederaceus 2


Algemeen

Ondanks dat de meeste Waterranonkels zeldzaam zijn worden er minstens 8 soorten in Nederland waargenomen. Kennelijk was de naamgever (Linnaeus?) van deze plant zo onder de indruk van de vorm van het blad van de klimplant Hedera dat meerdere planten het woord Hedera in de naam hebben. O.a. de Klimopbremraap (Orobanche hederae) en de Klimopereprijs (Veronica hederifolia). De Klimopwaterranonkel bloeit al in April tot en met September.

Er komen dus minstens 8 Waterranonkel (Ranunculus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Grote waterranonkel (Ranunculus peltatus) - Algemeen
 • Kleine waterranonkel (Ranunculus trichophyllus) - Zeldzaam
 • Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus) - Zeldzaam
 • Penseelbladige waterranonkel (Ranunculus penicillatus)  - Zeer zeldzaam
 • Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus) - Algemeen
 • Vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans) - Zeldzaam
 • Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos) - Zeldzaam
 • Zilte waterranonkel (Ranunculus baudotii) Zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

Ranunculus is het verkleinwoord van Rana (Latijn) Dat "kikker" betekent. De Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) staan veelal langs de sloten en in vochtige weiden, de woonplaats van kikkers dus.

Hederaceus is afgeleid van Hedera. De naam van de Klimop Hedera helix waar de stengelbladeren zo op lijken zoals hierboven wordt uitgelegd.

Namen in andere talen

 • English: Ivy-leaved Crowfoot
 • Français: Renoncule à feuilles de lierre
 • Deutsch: Efeu-Wasser-Hahnenfuß
 • Espanõl: Flores de agua
 • Italiano: -
 • Svenska: Murgrönsmöja
 • Norsk: Leirsoleie
 • Dansk: Vedbend-Vandranunkel

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, helder, stromend, matig voedselrijk, vaak kalkarm, zuurstofrijk, zoet of zwak brak water, meestal met een zandbodem, soms op veen, zelden op klei. Meestal in kwelzones van mineraalarm grondwater. Ook op plekken die tijdelijk droogvallen.

Groeiplaats
Brongebieden, water en waterkanten (droogvallende plassen, beekjes, sprengen, sloten, met name kwelsloten en nieuwe greppels en poelen) en grasland (open plaatsen in nat grasland, bijv. in trapgaten van vee).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het oosten van het land, in Midden-Nederland en in Zeeuws Vlaanderen en zeer zeldzaam in de duinen bij Schoorl.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest nog in de Kempen en de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
West-Europa, van Zuid-Spanje tot op de Britse eilanden en in Jutland. Daarbuiten op enkele verspreide plaatsen in Polen, Scandinavië en langs de oostkust van Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Klimopwaterranonkel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten