Slanke waterkers bloeiwijze (Rorippa microphylla inflorescens)


Algemeen

Slanke waterkers komt massaal voor in Nederland. Hij bloeit al in Mei tot en met September.

Verklaring wetenschappelijke naam

Rorippa komt van Rorippen. Dit is een Saksische volksnaam waarvan de betekenis verder niet bekend is.

Het Latijnse woord  Microphylla/Microphylum  is afgeleid het Griekse μικρόφυλλος (mikróphullos) en betekend "kleine bladren". Welke bladeren en wat hier mee wordt bedoeld weet ik nog niet.

 Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het woord Nasturtium:

  1. Het woord Nasturtium is afgeleid van de Latijnse woorden Nasus dat "neus" betekend en Tortium dat "kwelling" betekent. Dit omdat de bladeren bij het stuk wrijven/kneuzen een scherpe, mosterdachtige geur verspreiden, die het neusslijmvlies prikkelt.
  2. Het woord Nasturium is afgeleid van het Griekse Anastrution. Dit was een middel tot herstel en dat is woord is weer af­komstig van het Griekse Anastuoo dat "oprichten" betekent. Dus dit middel zou je helpen oprichten/herstellen.

Namen in andere talen

  • English: Narrow-fruited Water-cress
  • Français: Cresson à petites feuilles
  • Deutsch: Einreihige Brunnenkresse
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Rescione tetraploid
  • Svenska: Bäckfräne
  • Norsk: Brun engelskkarse
  • Dansk: Tyndskulpet Brøndkarse

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, helder, matig voedselrijk tot voedselrijk, vrij kalkarm tot meestal kalkrijk, zoet of zwak brak, stilstaand tot meestal stromend water met een dikke modderlaag (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Water en waterkanten (beken, greppels, kwelsloten, poelen, rivieren, plassen, drinkpoelen en sloten), moerassen, zeeduinen (aan de duinrand), brongebieden en grasland (zeer nat grasland).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de kuststreek. Elders vrij zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam.

Wereld
West- en Midden-Europa en mogelijk ook in Azië, Afrika en Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Rorippa microphylla/Nasturtium microphyllum

Verspreiding Slanke waterkers

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten