Nasturtium officinale00


Algemeen

De Witte waterkers is het zeldzamere broertje/zusje van Gele waterkers (Rorippa amphibia). De plant kennen we als Waterkers het hebben over eetbaar of bij medicinale eigenschappen. Maar bij determineren goed uitkijken of je de juiste te pakken hebt want de plant lijkt veel op de veel algemenere Slanke waterkers (Rorippa microphylla/Nasturtium microphyllum). Witte waterkers bloeit Mei en September.

Verklaring wetenschappelijke naam

Rorippa komt van Rorippen. Dit is een Saksische volksnaam waarvan de betekenis verder niet bekend is.

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het woord Nasturtium:

Het woord Nasturtium is afgeleid van de Latijnse woorden Nasus dat "neus" betekend en Tortium dat "kwelling" betekent. Dit omdat de bladeren bij het stuk wrijven/kneuzen een scherpe, mosterdachtige geur verspreiden, die het neusslijmvlies prikkelt.
Het woord Nasturium is afgeleid van het Griekse Anastrution. Dit was een middel tot herstel en dat is woord is weer af­komstig van het Griekse Anastuoo dat "oprichten" betekent. Dus dit middel zou je helpen oprichten/herstellen.

Aquaticum is Latijn en betekent "groeiende bij het water".

Officinalis komt van Officium (Latijn) en betekent "in dienst van". Een plant met de toevoeging Officinalis stond/staat in dienst van de wetenschap. Om de geneeskrachtige werking werd/wordt deze plant daarvoor gebruikt.

Namen in andere talen

  • English: Water-cress
  • Français: ?
  • Deutsch: Gewöhnliche Brunnenkresse
  • Espanõl: Berro de agua
  • Italiano: ?
  • Svenska: Källfräne
  • Norsk: Grøn engelskkarse
  • Dansk: Tykskulpet Brøndkarse

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, helder, matig voedselrijk tot voedselrijk, kalkhoudend, soms stilstaand, maar meestal stromend tot snel stromend, zuurstofrijk, zoet of zwak brak water. Ook op natte bodems.

Groeiplaats
Water en waterkanten (beken, rivieren, kwelsloten en greppels), moerassen, bronnen, grasland (drassige weiland langs rivieren en kreken met getijdeninvloed en uiterwaarden), grienden en zeeduinen (sloten aan de duinrand).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg en in het zoetwatergetijdengebied. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of warm klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten