Rorippa palustris R0016754


Algemeen

Moeraskers is naast Akkerkers (Rorippa sylvestris), Akkerkers (Rorippa sylvestris) en Gele waterkers (Rorippa amphibia) een erg algemene gele Kers die overalvoorkomt. Ze lijken alle op elkaar en een flora waar al deze planten in voorkomen is dan ook nodig. Want ook Moeraskers bloeit in Juni tot en met September.

Er zijn minstens 5 soorten Waterkers (Rorippa) dus een goede flora biedt uitkomst. De volgende soorten komen voor in Nederland: 

Verklaring Nederlandse naam

Komt van Rorippen. Dit is een Saksische volksnaam waarvan de betekenis verder niet bekend is.

Palustris komt van Pallus (Latijn) en betekent "moeras" wat duidt op een vochtige groeiplaats.

Namen in andere talen

  • English: Marsh Yellow-cress
  • Français: Rorippe faux-cresson
  • Deutsch: Gewöhnliche Sumpfkresse
  • Espanõl: Rábano acuático
  • Italiano: Crescione palustre
  • Svenska: Sumpfräne
  • Norsk: Brunnkarse
  • Dansk: Kær-Guldkarse

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, vaak tijdelijk overstroomde, kalkarme, voedselrijke, met name stikstofrijke grond (slibrijk zand, leem en humeuze, modderige grond).

Groeiplaats
Waterkanten en moerassen (langs kortstondige plassen, greppels, rivieren en meren en drooggevallen plaatsen langs sloten, poelen en vijvers), in goten, langs paden, wegkanten, akkers, moestuinen, plantsoenen, boomspiegels, grasland (grasvelden en langs beweide rivierlopen en drinkplaatsen) en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen in de Zand- en Zandleemstreek, de Polders, de Maasvallei en de Kempen, vrij algemeen in de Leemstreek en vrij zeldzaam in de Duinen.

Wallonië
Algemeen in Brabant en vrij algemeen in het Maasgebied. Elders zeldzaam.

Wereld
Koude en gematigde gebieden. In alle werelddelen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Moeraskers

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten