Rumex conglomeratus sl4


Algemeen

Persoonlijk heb ik het idee dat deze zuring vaak over het hoofd wordt gezien doordat velen (inclusief mijzelf) denken dat het hier een andere soort betreft. Kluwenzuring bloeit in Juni tot en met Augustus.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex: 

  1. Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
  2. De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

 Conglomeratus is Latijn en betekend "geconcentreerd". Doelend op de bloemen/vruchtbeginsels dus.

Namen in andere talen

  • English: Clustered Dock
  • Français: Patience agglomérée
  • Deutsch: Knäuel-Ampfer
  • Espanõl: Aceda de burro
  • Italiano: Lingua di vacca conglomerata
  • Svenska: Dikesskräppa
  • Norsk: Hundehøymole
  • Dansk: Nøgle-Skræppe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde, halfopen tot open plaatsen op vochtige tot vaak natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke, min of meer compacte en verstoorde grond (de meeste grondsoorten).

Groeiplaats
Waterkanten (o.a. langs grachten, sloten en greppels), grasland (verstoorde plaatsen, in de winter onder water staande grasvelden en uiterwaarden), bermen, braakliggende grond, bosranden, bossen (open plekken in loofbossen en langs bospaden), akkers en afgravingen (o.a. kleigroeven).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in het noordoosten, in het Waddengebied, in Flevoland en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzamer in de centrale Kempen. Het meest in de Polders.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit West-, Midden- en Zuid-Europa, Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en op een aantal eilanden in de Atlantische Oceaan. Nu ook in andere werelddelen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Rumex conglomeratus

Verspreiding Kluwenzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten