Rumex hydrolapathum1


Algemeen

Waterzuring is een veel voorkomende plant in heel Nederland. Waterzuring bloeit in Juli en Augustus.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaringwetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Rumex hydrolapathum Huds.

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex:

  1. Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
  2. De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Hydro is Latijn en betekent "water". Lapathum is ook Latijn en betekent ook "zuring". Het komt van het Oudgriekse λάπαθον (Lápathon).

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Huds. 

Huds. staat voor William Hudson (Kendal, 1730 - Londen?, 23 mei 1793). Hij was een botanicus en apotheker. Zijn belangrijkste publicatie, Flora Anglica, werd in 1762 uitgebracht.

Namen in andere talen

  • English: Gread water Dock
  • Français: Patience d'eau
  • Deutsch: Fluß-Ampfer
  • Espanõl: Hidrolápato
  • Italiano: Romice di palude
  • Svenska: Vattenskräppa
  • Norsk: Kjempehøymole
  • Dansk: Vand-Skræppe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Water Dock. Dit betekent "water dock". Dock is een Engelse verzamelnaam voor Zuringplanten maar waarom dit Dock heet is mij onbekend.

De Franse naam is Patience d'eau. De betekenis hiervan is mij nog onbekend.

De Duitse naam is Fluß-Ampfer. Dit betekent "rivier-zuring". Het woord rivier is de Duitse evenknie van het Nederlandse woord Water. Ampfer betekent "zuur/bitter". De bladeren van alle Zuringsoorten (Rumex) smaken zuur/bitter door de aanwezigheid van oxaalzuur en tannine in de bladeren. Sommige soorten zijn te zuur om te eten maar andere soorten worden gekweekt als bladgroente of voor het gebruik als kruid.

De Spaanse naam is Hidrolápato. Dit is de Spaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is Hidrolápato. Dit is de Spaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Romice di palude. Romice is naar mijn idee de meest gebruikte naam voor een Zuring. Palude betekent "moeras".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Vattenskräppa/Vand-Skræppe. Dit betekent "water-kräppa". Skräppa/Skræppe betekent "zuring".

De Noorse naam is Kjempehøymole. Kjempe betekent Kjempe betekent "reuze". Het is een grote Zuring (1.00 tot 1.50) maar zeker niet de grootste. Høy betekent "hoge". Wat Mole betekent is mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms heel licht beschaduwde, natte plaatsen (verlandingszones) aan en in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet water (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Moerassen (rietland, drijftillen en verlandende sloten), waterkanten en water (o.a. vijvers, rivieren, kanalen, verruigde rietkragen), kommen in uiterwaarden, kademuren en andere muren langs het water en houten steigers) en bossen (lichte plekken in broekbossen en grienden).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam op de Veluwe, in Zeeland, Zuid-Limburg en Flevoland.

Vlaanderen
Algemeen langs kanalen en rivieren. Elders zeldzamer en zeldzaam in de Leemstreek.

Wallonië
Algemeen in de Maas- en Sambervallei en zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West-, Midden- en Oost-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Rumex hydrolapathum

Verspreiding Waterzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten