Rumex obtusifolius 002


Algemeen

Ridderzuring is een iets wat grotere Zuring met (net zoals vele andere Zuring soorten) erg mooie bloemen. Toch wordt deze plant als een lastig te bestrijden onkruid beschouwd. Hij komt vrijwel overal voor (zie ook het verspreidingskaartje) en heeft een erg lange penwortel. Als hij dan toch weg moet, dan lees je op veel sites dat er uitgegraven moet worden of chemisch bestrijd moet worden. Ridderzuring bloeit vanaf Juni tot en met Oktober.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen:

  1. Rumex (Latijn) betekent "lans/werpspies". Dit in verband met de spies/pijlvormige bladeren bij alle Rumex (Zuring) soorten.
  2. Rumex is afgeleid van Rhyma (Grieks) wat stroom betekent. Dit is omdat de meeste Rumex-soorten bij water groeien.

Obtusifolius (Latijn) en betekent "stompbladig". Dit omdat de enige Zuring-soort is waarbij de bladeren stomp toelopen.

Namen in andere talen

  • English: Broad-leaved dock
  • Français: Patience a feuilles obtuses, Patience sauvage
  • Deutsch: Stumpfblättriger Ampfer
  • Espanõl: Romaza de hoja grande
  • Italiano: Romice a foglie ottuse
  • Svenska: Tomtskräppa
  • Norsk: Byhøymole
  • Dansk: Butbladet Skræppe

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Broad-leaved dock. Dit betekent "breedblage dock". De bladeren van deze zuring zijn zo breed dat men er vroeger kaas en boter mee inpakte om ze koel te houden. Echter sommige zuringsoorten lijken op deze plant dus een goede flora is zeker nodig. Dock is een Engelse verzamelnaam voor Zuringplanten maar waarom dit Dock heet is mij onbekend.

Voor de verspreiding van Rumex obtusifolius in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Patience à feuilles obtuses. Dit betekent "eeuwig voortdurende met de afgestompte bladeren. Een oude bijnaam in Frankrijk voor een Zuringsoort (Rumex) is Patience. Dit komt van het Latijnse Patientia wat "eeuwig durend" betekent. Dit slaat op het feit dat veel Rumex soorten al "eeuwig" bekent zijn om hun voedingswaarde. Het zou overigens ook kunnen betekenen dat de plant "eeuwig=meerdere malen per jaar" verbouwd kon worden als groenten.

De Duitse naam is Stumpfblättriger Ampfer. Dit betekent "stompbladige ampfer. Het Stompbladige is de Duitse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Ampfer betekent "zuur/bitter". De bladeren van alle Zuringsoorten (Rumex) smaken zuur/bitter door de aanwezigheid van oxaalzuur en tannine in de bladeren. Sommige soorten zijn te zuur om te eten maar andere soorten worden gekweekt als bladgroente of voor het gebruik als kruid.

De Italiaanse naam is Romice comune. Dit betekent "gewone Romice". Romice is een algemene naam in Italië. Gewoon is puur ter onderscheid van andere soorten. Krulzuring (Rumex crispus) heet bijv. romice crespo. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Tomtskräppa Dit betekent "landskräppa. Tomt betekenty "land". Skräppa betekent "zuring". Dus "landzuring".

Voor de verspreiding van Rumex obtusifolius in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Byhøymole

De Deense naam is Butbladet Skræppe. Dit betekent "stompbladige skraeppe".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak bemeste, omgewerkte grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats
Tuinen, grasland (grasvelden, weiland, paardenweiden en beschaduwd grasland), bermen, dijken, ruderale plaatsen, ruigten (humeuze ruigten), braakliggende grond, waterkanten (o.a. rivieroevers, hoge aanspoelselgordels langs rivieren en langs sloten), perceelsscheidingen, bossen (wilgenbossen en langs bospaden), struwelen, heggen, boomgaarden en plantsoenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Rumex obtusifolius

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten