Rumex palustris — Flora Batava — Volume v8


Algemeen

De volgende zin uit een Wikipagina over deze plant geeft ongeveer aan wat voor plant het is "De moeraszuring komt voor op open plekken met een natte, stikstofrijke en ammoniakhoudende grond. Het is geen algemene soort en komt voornamelijk voor in laagveen- en rivierkleigebieden". Moeraszuring bloeit in Juni tot en met September.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex:

Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Palustris komt van Pallus (Latijn) en betekent "moeras" wat duidt op een vochtige groeiplaats.

Namen in andere talen

  • English: Marsh Dock
  • Français: Patience des marais 
  • Deutsch: Sumpf-Ampfer
  • Espanõl: Romaza de laguna
  • Italiano: Lingua di vacca palustre
  • Svenska: Sumpskräppa
  • Norsk: Myrhøymole
  • Dansk: Sump-Skræppe

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, vrij open plaatsen (pionier) op natte, voedselrijke, met name stikstofrijke, soms enigszins zilte grond, langs stilstaand of traag stromend water.

Groeiplaats
Moerassen (o.a. vegetatiearme, slikkige plaatsen), waterkanten (rivieren, plassen, vijvers, weilandkreken, kanalen en sloten, grindgaten en drooggevallen rivierlopen), grasland (nat en verruigd grasland), afrgravingen (verlaten kleiputten), natte opgespoten vlakten, braakliggende grond, omgewerkte grond en bij mesthopen.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in West-Nederland, in laagveengebieden, het rivierengebied en het noordelijk zeekleigebied. Elders zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Polders, langs de Leie en in de Antwerpse Kempen. Elders vrij zeldzaam, maar zeldzaam in de Leemstreek. De soort heeft zich uitgebreid.

Wallonië
Zeer zeldzaam.

Wereld
Voornamelijk in Midden- en Zuidoost-Europa. De noordwestgrens van het verspreidingsgebied loopt door Midden-Engeland.

Meer

Zie ook de  Nederlandse verklaring

Verspreiding Rumex palustris

Verspreiding Moeraszuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten