Rumex × Pratensis

Algemeen

Bermzuring is een zogenaamde hybride plant. Het is een kruising tussen Ridderzuring (Rumex obtusifolius) en Krulzuring (Rumex crispus). Er is over de verspreiding in Europa en de rest van de wereld nog niet zo veel bekend. In Nederland doet hij het prima. Het is dan ook een algemene plant.

Om toch een goed inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een lezing over o.a. de Zuring-soorten (Rumex). Later in deze video staat een uitleg over het Duizendknoopgeslacht (Persicaria, Fallopia en Polychonum)

Bermzuring bloeit in Mei tot en met Oktober. 

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Rumex × pratensis Mertens & Koch

Er zijn twee verklaringen voor Rumex:

Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Veel planten hebben als tweede wetenschappelijke naam Arvense/Arvensis of Campestre/Campestris of Pratense/Pratensis gekregen. Al deze soorten kunnen dan overal voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant meestal geen specifieke bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient vaak ook ter onderscheid van andere soorten. Arvense/Arvensis komt van Arvum en is Latijn en betekent "grond/akker". Campestre/Campestris is Latijn en betekent "(open) veld". Pratense/Pratensis is Latijn en betekent "van de weide".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Mertens. Dit staat voor Franz Karl Mertens (ook Franz Carl Mertens ) (3 april 1764 - 19 juni 1831). Hij was een Duitse botanicus . Samen met Wilhelm Daniel Joseph Koch uit Erlangen publiceerde hij in 1826 de 3e druk van de vijfdelige Flora Deutschlands van Johann Christoph Röhling  met daarin de beschrijving van Rumex × pratensis.

     

 

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Bermsurk
  • English: ?
  • Français: ?
  • Deutsch: ?
  • Espanõl: ?
  • Italiano: ?
  • Svenska: ?
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige, voedselrijke, humeuze grond.

Groeiplaats
Bermen. grasland en humeuze ruigten.

Verspreiding

Nederland
Algemeen. Vrijwel alleen tussen de stamouders.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen. Vrijwel alleen tussen de stamouders. In hetzelfde verspreidingsgebied als Krulzuring en Ridderzuring.

Wallonië
Vrij zeldzaam. Vrijwel alleen tussen de stamouders.

Wereld
De verspreiding is onvoldoende bekend.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Rumex X Pratensis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's