Rumex sanguineus var sanguineus


Algemeen

Je zou denken dat een Zuring soort het overal doet in Nederland. In het tegendeel. Hij doet het het best beneden de Grote rivieren. Er boven komt hij wel voor maar veel minder. Bloedzuring bloeit in Juni en Juli.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor Rumex:

 1. Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
 2. De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Sanquineus is afgeleid van Sanquis (Latijn) en betekent "bloedverlies". Als de plant net begint te bloeien lijken er bloeddruppels te ontstaan omdat de bloemdekbladeren bloedrood zijn.

Namen in andere talen

 • English: Wood Dock, Redveined Sorrel
 • Français: Oseille sanguine
 • Deutsch: Blut-Ampfer
 • Espanõl: Acedera
 • Italiano: Romice sanguigno
 • Svenska: Skogsskräppa
 • Norsk:
 • Dansk: Skovskræppe

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Wood Dock: Wood betekent natuurlijk "bos". Bloedzuring is van origine een bosplant.  Dock is een Engelse verzamelnaam voor Zuringplanten maar waarom dit Dock heet is mij onbekend.
 2. Redveined Sorrel: Red betekent natuurlijk "rood". Veined betekent "gëaderde" en Sorrel heb ik hierboven uitgelegd. Deze zuring heeft vaak roodgëaderde nerven op het blad.

Voor de verspreiding van Rumex sanguineus in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Oseille sanguine. Oseille is ooit afgeleid van het Latijnse Acidulus en betekent "zuur". Sanguine is het Franse woord voor de tweede wetenschappelijke naam voor Bloedzuring.

De Duitse naam is Blut-Ampfer. Blut betekent natuurlijk "bloed". Ampfer betekent "zuur/bitter". De bladeren van alle Zuringsoorten (Rumex) smaken zuur/bitter door de aanwezigheid van oxaalzuur en tannine in de bladeren. Sommige soorten zijn te zuur om te eten maar andere soorten worden gekweekt als bladgroente of voor het gebruik als kruid.

De Spaanse naam is Acedera. Acederilla komt waarschijnlijk van Ácido en dit betekent "zuur".

Er zijn twee Italiaanse namen. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde namen kunnen ook nog varianten hebben.

 1. Romice sanguigno. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Romice is naar mijn idee de meest gebruikte naam voor een Zuring.
 2. Lingua di vacca sanguinea. Dit betekent "tong van een koe", verwijzend naar de harige stengelbladeren. Niet te verwarren met de Nederlandse Gewone ossentong (Anchusa officinalis) die absoluut geen familie is.

De Zweedse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Skogsskräppa/Skovskræppe : Skog betekent "bos" en Skräppa betekent "zuring". Met die dubbele S betekent het "zuring van het bos". Een duidelijke verwijzing dat deze Zuring graag groeit in halfschaduw en niet te droge grond.

Voor de verspreiding van Rumex sanguineus in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige of soms vrij natte, neutrale tot licht kalkhoudende, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze grond (leem, kleiig, zavel en beekafzettingen).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, bronbossen, natte bossen, valleibossen, hoge delen van grienden en langs bospaden), houtkanten, kapvlakten, bermen, zeeduinen, ruderale plaatsen en waterkanten.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het zuiden en oosten, in het rivierengebied en in de Hollandse en Zeeuwse duinen, vrij zeldzaam in laagveengebieden. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Leemstreek en de Maasvallei. Elders vrij zeldzaam, maar zeldzaam in delen van de Vlaamse zandstreek en de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Europa, behalve in het noorden. Het meest in West- en Midden-Europa. Ook in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika en waarschijnlijk eveneens in Zuiid-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Rumex sanguineus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten