Sagittaria sagittifolia

Algemeen

Pijlkruid is inheems (het komt hier van origine voor) maar wordt ook gekweekt. Aan het einde van het groeiseizoen vormt de plant uitlopers die eindigen in knolletjes. Het zijn de aardappeltjes voor de watervogels. Chinezen zijn er gek op, en vroeger werden ze uit de sloot gevist met stokken,  gebakken of gekookt schijnen ze naar noten te smaken. Ook zijn ze in Aziatische supermarkten te koop (de gekweekte dus). Samen met Breedbladig pijlkruid (Sagittaria latifolia), een exoot uit Noord-Amerika zijn dit de enige Pijlkruid (Saggitaria) soorten die in het wild voorkomen in Nederland. De plant bloeit in Juni tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Saggitaria komt van Sagitta (Latijn) en betekent "pijl" wat duidt op de vorm van het blad.

De naam Sagittifolia beklemtoont dit want hierboven staat de verklaring voor sagitta. Folia komt van Folis (Latijn) en betekent "blad". Het hele woord zegt dus "pijlvormig blad".

Namen in andere talen

  • English: Arrowhead
  • Français: Sagittaire
  • Deutsch: Pfeilkraut
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska: Pilblad
  • Norsk: Pilblad
  • Dansk: Pilblad

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Arrowhead. Dit betekent "pijlhoofd". Dit omdat de grote, pijlvormige en zeer glanzend bladeren niet op het water liggen, zoals bijv. die van de Witte waterlelie (Nymphaea alba), maar ​​moedig erboven staan. 

Voor de verspreiding van de Sagittaria sagittifolia in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Sagittaire. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Sagittaria comune. Dit is een combinatie van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam en het woord Commune dat "gewoon" betekent. Dit is waarschijnlijk te onderscheid van die andere Pijlkruid Sagittaria latifolia (Breedbladig pijlkruid) dat in Italië Sagittaria americana heet. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Duitse naam is Pfeilkraut. Dit betekent "pijlkruid.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is gelijk, Pilblad. Dit betekent "pijlblad".

Voor de verspreiding van Sagittaria sagittifolia in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, luwe plaatsen in ondiep, soms wat dieper, matig voedselrijk tot voedselrijk, meestal neutraal (zwak zuur tot kalkhoudend), helder, stilstaand tot zwak stromend, zoet water met een bodem van klei, leem of zand met maar weinig organisch materiaal.

Groeiplaats
Water en langs oevers (sloten, plassen, kanalen, vijvers, grote beken, kleine rivieren, in groter water op plekken die tegen sterke golfslag beschut liggen, zoetwatergetijdengebieden en verlandingsvegetaties).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk algemeen in Zuidoost-Fryslân, Drenthe en Noord-Overijssel en vrij algemeen in laagveengebieden en het rivierengebied. Elders vrij zeldzaam, maar zeer zeldzaam in Zeeland, op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij algemeen langs de rivieren. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen langs de Maas en Samber. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa, Azië en NoordAmerika. In tropisch Azië en in Amerika groeit een andere ondersoort.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Sagittaria sagittifolia

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's