Scrophularia auriculata

Algemeen

De Geoorde helmkruid en het Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa) lijken best veel op elkaar. Ik kan mij voorstellen dat je bij de eerste blik niet weet welke je voor je hebt. Ten eerste moet je eerst bedenken waar je bent. De Geoorde helmkruid komt hoofdzakelijk rond de Grote rivieren voor en er beneden. En als je dan toch twijfelt dan is er nog de betere flora. Geoord helmkruid bloeit in Juni tot en met September.

Er komen minstens 4 soorten Helmkruid (Scophularia) voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Scrophularia komt van Scrophula (Latijn) en betekent "halszweer". Dit omdat de plant vroeger werd gebruikt bij scrofulose (een klierziekte die ontstond bij tuberculoze.één of twee zijblaadjes voor het topblaadje bij de stengelbladeren.

Auriculata komt van Auricula. Dit is Latijn en betekent "oor", doelend op de zijdelingse kleine blaadjes die zich bevinden voor het topblaadje aan de stengelbladeren, de zogenaamde oortjes.

Namen in andere talen

  • English: Water Figwort
  • Français: Scrophulaire à oreillettes
  • Deutsch: Wasser-Braunwurz
  • Espanõl: castrángula, Escrofularia acuática
  • Italiano: Scrofularia acquatica
  • Svenska: Vattenflenört
  • Norsk:
  • Dansk: Øret Brunrod

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, humeuze grond (zand, leem, veen, zavel en klei).

Groeiplaats
Waterkanten (o.a. rivier- en beekoeverwallen en langs kwelrijke sloten en greppels), dijken, moerassen (venen) en grasland (kwelplekken in weidegebieden), natte ruigten en soms op open plekken in natte bossen.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg, vrij zeldzaam in het rivierengebied, aangrenzende laagveengebieden en de Kempen en zeldzaam in Zeeland. Elders zeer zeldzaam. Niet op de waddeneilanden.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen. Het meest in het Maasgebied en de Leemstreek.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam tot zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
West-Europa, Noordwest-Afrika en op de Azoren. Elders plaatselijk ingeburgerd.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Scrophularia auriculata

Verspreiding Geoord helmkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten