Scutellaria columnae

Algemeen

Er komen maar 4 Glidkruiden voor in Nederland. Één algemene, het Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) en 3 zeldzamere, het Groot glidkruid (Scutellaria altissima), het Klein Glidkruid (Scutellaria minor) en Trosglidkruid (Scutellaria columnae). Dit is de enige plant waarvan de stengel en kelkbuis bezet zijn met klierharen. Erg mooi! Trosglidkruid bloeit in Juni en Juli.

Verklaring wetenschappelijke naam

Scutellaria komt van Scutula (Latijn) en betekent "ruit/schotel/schildje". Dit vanwege de vorm van de kelk.

 Columnae komt van Columna. Dit is Latijn en betekent "pilaar/kroon/top". Dit geeft aan dat de bloemen met vele tegelijk bloeien aan een stengel. In dit geval in de vorm van een aar.

Namen in andere talen

  • English: Scutellaria hastifolia=Norfolk Skullcap
  • Français: Scutellaire de Colonna
  • Deutsch: Scutellaria hastifolia=Spießblättriges Helmkraut
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Scutellaria di Colonna
  • Svenska: Scutellaria hastifolia=Toppfrossört
  • Norsk: Scutellaria hastifolia=Toppskjoldberar
  • Dansk: Scutellaria hastifolia= Spydbladet Skjolddrager

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half tot licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselrijke grond (zand).

Groeiplaats
Zeeduinen (duinbossen en bosranden in de binnenduinen).

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam, o.a. in de binnenduinen bij Haarlem, waar het al groeit sinds het eind van de 19de eeuw.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In Noord-Afrika en Zuidoost-Europa (het oostelijke Middellandse Zeegebied). Hier en daar ingeburgerd in Midden- en West-Europa (o.a. in Nederland, Frankrijk en Italië).

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Trosglidkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten