SedumSexangulare


Algemeen

Toen ik de foto zag van Zacht vetkruid dacht ik meteen "die lijkt wel heel erg veel op Muurpeper (Sedum acre)!". En dat klopt. Het verschil zit hem echt in de details dus een echt goede flora is voor de Vetkruidenfamilie echt nodig. Zacht vetkruid komt voornamelijk voor in het rivierengebied. Deze plant bloeit in Juni en Juli.

Er komen minstens 5 soorten Vetkruiden (Sedum) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor het woord Sedum:

De naam Sedum komt van Sedare (Latijn) en betekent "afhouden/afvoeren". Dit omdat vroeger het bijgeloof was dat de plant donder en bliksen kon afweren (afhouden/afvoeren).
De naam Sedum komt van Sedeo (Latijn) en betekent "zitten". Dit omdat de plant schijnbaar zonder enig verband op rotsen/daken groeit.

 Sexangulare betekent betekent "zeshoekig". Ook de Scandinavische talen verwijzen naar 'hoekig'. Waarom dit zo is weet ik nog niet.

Namen in andere talen

  • English: Tasteless Stonecrop
  • Français: Orpin de Bologne
  • Deutsch: Milder Mauerpfeffer
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Sedo giallo comune
  • Svenska: Kantig fetknopp
  • Norsk: Kantbergknapp
  • Dansk: Seksradet Stenurt

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Tasteless Stonecrop. Dit betekent "smakeloos vetkruid". De plant lijkt op Muurpeper (Sedum acre), ook een Stonecrop (Sedum) soort, maar is het niet. Het is een verwilderde cultuurvariant die doorgekweekt is op de bloemen en niet op de scherpe smaak zoals die van Muurpeper. Stonecrops (Vetkruiden) zijn in staat om op min of meer kale stenen ondergronden te groeien. Door de dikke bladeren van de plant kunnen ze prima water vasthouden om zo aan genoeg voedingsstoffen te komen. De huidmondjes in de bladeren zijn zoals bij veel vetkruiden alleen 's nachts geopend om gedurende de hete en droge dag verlies van vocht te minimaliseren.

De Franse naam is Orpin doux. Orpin is afgeleid van Orpiment of Auripigmentum. Aurus (Latijn) betekent "goud" en Pigmentum (Latijn) betekent "kleurstof", vanwege de gouden glans van het mineraal arseen sulfide. Als gele verfstof was het ook bekend onder de naam Operment. Doux betekent "mild" n.a.v. het verhaal bij de Verklaring van de Nederlandse en Engelse naam.

De Duitse naam is Milder Mauerpfeffer. Dit betekent "milde Muurpeper". Een variant op de Engelse en Franse naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn dan ook nauwelijks waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Sedo giallo comune. Dit betekent "gewone gele Sedum (soort)".

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk, Kantig fetknopp/Kantbergknapp. Dit betekent kantige vetknop/kantige bergvetknop. Met de Vetknop wordt de bloemknop bedoeld, voordat deze gaat bloeien. Met Berg wordt weer de stenen ondergrond bedoeld wat de voorkeurs plaats is van de plant. 

De Deense naam is Seksradet Stenurt. Dit betekent "zeshoekige steenkruid. Het woord Zeshoekig verwijst naar de wetenschappelijke naam. Sten betekent "steen" en Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid",

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, meestal kalkhoudende, zandige of grindrijke grond (zand, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Oude muren, grasland (stroomdalgrasland), rivierdijken (zandige plaatsen), rivierduinen, waterkanten (oeverwallen en op hoge grindafzettingen langs rivieren), krijthellingen (zandige plekken) en rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied en langs de Overijsselse vecht en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg. Vroeger ook aan de IJsselmeerkust bij Elburg.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Maasvallei. Elders alleen oorspronkelijk verwilderd.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het Maasgebied. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Midden- en Zuid-Europa. Westelijk tot in Nederland en België.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Sedum sexangulare

Verspreiding Zacht vetkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten