Sisymbrium pannonicum — Flora Batava — Volume v17

Algemeen

Hongaarse raker is echt een andere plant als Gewone raket (Sisymbrium officinale). Het is ook geen ondersoort maar hij lijkt er heel erg veel op. Er zijn echt verschillen. Kijk maar in een goede flora. Hongaarse raket bloeit, net zoals die andere Raket. in Mei, Juni en Juli.

Er komen 4 soorten Raket (Sisymbrium) in het wild voor in Nederland:

 • Gewone raket (Sisymbrium officinale) - algemeen
 • Hongaarse raket (Sisymbrium altissimum) - algemeen
 • Maasraket (Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum) - zeldzaam
 • Oosterse raket (Sisymbrium orientale( - algemeen

Verklaring wetenschappelijke naam

Sisymbrium (Latijn) betekent "waterkers". Dit omdat tijdens de periode dat Linaeus het plantenrijk indeelde deze soort samen met de Witte waterkers (Sisynbrium) werd ondergebracht. Later is bij een herverdeling deze soort alleen overgebleven maar heette nog steeds Sisymbrium. Dit is nooit veranderd.

 Altissimum is Latijn. Het is een z.g.n. superlatief en betekent "hogere". Waarom deze naam is gegeven is mij niet duidelijk.

Namen in andere talen

 • English: Tall Rocket
 • Français: Sisymbre fausse moutarde
 • Deutsch: Hohe Rauke
 • Espanõl: -
 • Italiano: Erba cornacchia altissima
 • Svenska: Hamnsenap
 • Norsk: Kjempesennep
 • Dansk: Ungarsk Vejsennep

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen (pionier) op droge, matig voedselarme tot meestal matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte zandgrond (ook wel op zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Braakliggende grond, omgewerkte grond, puin, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), ruderale plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, haventerreinen, bermen (open plaatsen), plantsoenen, tegen muren, in de voegen van bestrating en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam tot zeer zeldzaam in het noorden, in Zeeland en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied, in het Maasgebied en in stedelijke gebieden. Elders zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden- en West-Azië en Oost-Europa. Ingeburgerd in het grootste deel van Europa en in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Sisymbrium altissimum

Verspreiding Hongaarse raket

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten