Sium latifolium

Algemeen

Iets wat meteen opvalt is dat deze Watereppe niet een beetje groter is maar echt twee keer zo groot. Volgroeid wel 1.20 meter!. Het blijft een schermbloemige (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan), dus oppassen met determineren. Deze plant en de Kleine watereppe (Berula erecta) en het Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) zijn erg lastig uit elkaar te houden. Gelukkig heeft Floron een determinatiesleutel op de site gezet. Grote watereppe bloeit in Juli en Augustus.

Er komen minstens 20 soorten Schermbloemige voor in Nederland. Er vallen natuurlijk veel meer planten onder deze familie. Sommige soorten zijn Schermbloemige maar zien er heel anders uit. Sommige zijn echt zeldzaam. Op deze lijst staan alleen de vergelijkbare "witte" schermbloemige: 

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Sium latifolium L.

Sium komt van het Keltische Sin/Siu wat "water of een stromende beek" betekent, dus een waterplant. Dit wijst op de voorkeur van groeien, in of langs de waterkant.

Lati (Latijn) komt van Latitudo en betekent "breedte". De bladeren van deze plant zijn niet geveerd, zoals vele Schermbloemigen.

Folium is Latijn en betekent "blad".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Sium latifolium in de publicatie Species Plantarum.

   

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk:  Grut tongerskerm
 • English: Greater water parsnip
 • Français: Grande Berle
 • Deutsch: Breitblättriger Merk
 • Espanõl:
 • Italiano: Sedanina selvatica a foglie larghe 
 • Svenska: Vattenmärke
 • Norsk: Stor vasskjeks
 • Dansk: Bredbladet Mærke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Greater water parsnip. Dit betekent "grotere Parsnip". Grotere word uitgelegd bij de Nederlandse naam uitgelegd. Parsnip is een samenvoeging/strekking van Parsley wat "peterselie" betekent en Turnip wat "raap/knol" betekent. Beide vanwege het uiterlijk.

Voor de verspreiding van de Grote watereppe in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Grande Berle. Er zij meerdere mogelijke verklaringen:

 • De plant zou vernoemd zijn naar het departement Marne of de rivier de Marne. Een rivier is ook het soort gebied waar Watereppe voor komt.
 • Berle zou via verschillende (oude) talen leiden naar het woord "kers". Wat een beetje vreemd is want een kers is altijd lid van de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan) terwijl een Eppe altijd lid is van de schermbloemenfamilie (Apiaceae of Umbelliferae: beide wetenschappelijke namen zijn toegestaan).
 • Volgens sommige Franse dialecten betekent Berle "gracht", de natuurlijke habitat van de plant.

De Duitse naam is Breitblättriger Merk: Dit betekent "breedbladige merk". De bladeren van deze plant zijn echt groot {breed). Het woord Merk word bij de Zweedse naam uitgelegd.

Voor de verspreiding van Grote watereppe in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Apio acuático. Dit betekent "waterselderij". Apio betekent "selderij" . Het is weer een verwijzing die in meerdere talen terug komt dat Grote watereppe tot dezelfde familie behoort als de Selderij, de Schermbloemigen (Apiaceae). De stengelbladeren van deze plant lijken op die van de Selderij. Grote watereppe goeit in een vochtige, acuático betekent "waterig", omgeving.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Sedanina selvatica. Sedanina komt van Sedano en betekent "selderij" en Selvatica betekent "wild". Dus "wilde selderij" vanwege de gelijkenis. Dit zie je ook bij de Engelse naam terug. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Vattenmärke, Vatten betekent "water". Het woord Märke komt in verschillende talen terug (het Duitse Merk en het Deense Mærke) Het lijkt er op dat het woord in verband word gebracht met de bruikbare wortel . In het Zweeds word wortel vertaald met Morrot en in het Duits heet wortel Möhre. Het is hoogst waarschijnlijk maar niet 100 procent zeker dat dit woord is verbasterd tot Märke, Merk of Mærke.

Voor de verspreiding van Grote watereppe in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Stor vasskjeks. Dit betekent letterlijk "groot waden koekjes". Dit heeft natuurlijk uitleg nodig. Grote word uitgelegd bij de Nederlandse naam. Het Waden slaat op het feit dat de plant graag met zijn voeten in het water staat (waadt). Het woord Koekjes word vaak in Scandinavië gebruikt (zie bijv. Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) bij schermbloemigen.

De Deense naam is Bredbladet Mærke. Bredbladet betekent "breedbladig" en het woord Mærke word bij de Zweedse naam uitgelegd.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig tot zeer voedselrijke grond of in matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, neutraal, hard, zoet tot zeer zwak brak, stilstaand tot zwak stromend, ondiep water (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats
Grienden, bossen (moerasbossen), moerassen (drijftillen en verlandingsvegetaties), waterkanten en water (oude rivierlopen, laagveenplassen, rietkragen, onbevaren kanalen, kreken, greppels, sloten, rivieren en op beekstrandjes) en het zoetwatergetijdengebied.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in laagveengebieden en het rivierengebied en vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in het noordelijk zeekleigebied. Elders zeldzaam en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Zeldzaam. Sterk achteruitgegaan.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Europa, behalve in de meest noordelijke en de zuidelijke delen. Ook in West-Siberië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Sium latifolium

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's