Sonchus oleraceus

Algemeen

Samen met Akker melkdistel (Sonchus arvensis) en Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) zijn dit de pioniers onder de distels die je tot de voordeur kan tegenkomen. Ze bloeien vanaf Juni tot in de herfst.

Er zij in Nederland minstens vijf Melkdistelsoorten:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

De term Distel is een Ruim begrip. Meestal lezen mensen "een stekelige composiet". Er zijn 5 soorten "Distels":

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Sonchus heeft te maken met het woord Somphos (Grieks) dat "week/zacht/slap of hol betekent. Dit slaat op de hoedanigheid van de holle, licht breekbare stengel.

Oleraceus komt van Olus (Latijn) en betekent "eetbaar". Dit duidt erop dat vooral de jonge bladeren als een soort sla of kool gegeten werden.

Namen in andere talen

 • English: Smooth Sow-thistle, Annual Sowthistle
 • Français: Laiteron maraîcher
 • Deutsch: Kohl-Gänsedistel
 • Espanõl: Cerraja
 • Italiano: Grespigno degli orti
 • Svenska: Kålmolke
 • Norsk: Haredylle
 • Dansk: Almindelig Svinemælk

Verklaring buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Smooth Sow-thistle: Dit betekent "zachte zaagdistel". De bladeren van deze plant zijn ook gezaagd net zoals bijv. de Kruldistel (Carduus crispus) of de Akkerdistel (Cirsium arvense) maar steken niet zo erg. De naam is ter onderscheid van de Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) die in het Engels juist "Prickly Sow-thistle" heet
 2. Annual Sowthistle: Dit betekent "jaarlijkse zaagdistel". Niet alle distels zijn meerderjarig. Soms vormen zij een rozet en het volgend jaar groeit deze uit tot een distel (twee-jarig).

Voor de verspreiding van Sonchus oleraceus in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Laiteron maraîcher. Laiteron kan je het beste vertalen met "melkachtig". Maraîcher betekent "groente/fruitteler". Een logische naam want deze plant bevat eiwitten, koolhydraten, calorieën, vet, calcium, fosfor, ijzer, natrium, kalium, vitamine A, B1, B2, B3 en C. Prima dus als maaltijd voor mens of dier. De wetenschappelijke naam bevestigt dit nog eens.

De Duitse naam is Kohl-Gänsedistel. Dit betekent "kool-ganzendistel". Alhoewel deze naam in Google steeds met "zeugdistel" word vertaald. Of ganzen en zwijnen deze distel eten heb ik nog niet gelezen. Voor mij is deze betekenis dus onbekend. De plant werd als Kool gegeten.

De Spaanse naam is Cerraja. Meestal word dit vertaald met "gewone zaagdistel". De naam Ceraja zou afgeleid kunnen zijn van Cera wat "was" betekent. Deze plant bevat Latex en die heeft dezelfde uitstraling als "was". Aangezien ik dit niet zeker weet is de betekenis van deze naam mij onbekend.

De Italiaanse naam is Grespino comune. Grespino is de algemene naam voor "distel". Comune betekent "gewoon". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Kålmolke. Dit betekent "kool-melk". Dus deze naam heeft ongeveer de zelfde strekking als de Duitse naam.

Voor de verspreiding van Sonchus oleraceus in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Haredylle. Dit is afgeleid van Haredyl wat "haasachtig" betekent, naar de vorm van de bladeren.

De Deense naam is Almindelig Svinemælk. Dit betekent "algemene zwijnen-melk". Svine betekent "varken" en Maelka "melk van" dus "melk van/voor een varken? De Deense benaming voor het melksap.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte, zwak zure tot kalkhoudende grond (alle grondsoorten, maar minder op veen).

Groeiplaats
Akkers (hakvruchtakkers), moestuinen, bermen (open plekken), braakliggende grond, ruigten, plantsoenen, tussen straatstenen, langs stoepranden, tegen en op (oude) muren, puinhopen, bij kuilvoerhopen, mesthopen, afgravingen (kalkgroeven en leemgroeven), ruderale plaatsen, waterkanten (aanspoelselgordels), vloedmerk aan de zeekust, heggen en bosranden.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar minder algemeen in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gematigde en tropische gebieden.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • English: Smooth Sow-thistle (Annual Sowthistle, Common Sowthistle, Smooth Sow Thistle)
 • Français: Laiteron maraîcher
 • Deutsch: Kohl-Gänsedistel
 • Espanõl: Cerraja
 • Italiano: Cicerbita
 • Svenska: Kålmolke
 • Norsk: Haredylle
 • Dansk: Almindelig Svinemælk
 • Suomalainen: Kaalivalvatti

Verspreiding Sonchus oleraceus

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten