Spiranthes spiralis (habitus)


Algemeen

De Herfstschroeforchis heeft diverse ondersoorten. Om deze op naam te brengen heeft Floron een determinatiehulp op de site staan.

Op de onderstaande lijst staan 25 soorten orchideeën. De meeste zijn, zoals hierboven genoemd, zeer zeldzaam tot zeldzaam. Sommige zijn zelfs algemeen. Maar alle zijn waargenomen in Nederland. Soms alleen in het puntje van Zuid-Limburg, soms enkel op de waddeneilanden en soms verspreid over een deel van het land. Zoals ook hierboven beschreven staat gebeurt het vaak dat orchideeën kruisen met andere soorten. Er ontstaan dan zogenaamde hybride soorten. Deze staan niet in de lijst.

Omdat het niet altijd even makkelijk is een Orchis op naam te brengen staat er op de site van Floron een handige zoekkaart.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De naam Spira (Grieks) en betekent "kronkeling van een slang". Dit heeft te maken met de schroefvormige groeiwijze van de bloemen rond de stengel van de plant

Anthes komt van Anthos (Grieks) en betekent "bloem".

Namen in andere talen

  • English: Autumn Lady's Tresses
  • Français: Spiranthe d'automne
  • Deutsch: Herbstwendelähre
  • Espanõl: Espirante de otoño
  • Italiano: Viticcini autunnali
  • Svenska: Skruvax, Höstskruvax
  • Norsk:
  • Dansk: Almindelig Skrueaks

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Autumn Lady's Tresses. Dit betekent "herfst dames vlecht". Dus een plant die in de herfst bloeit met bloemen gedrapeerd rond de stengel als een soort vlecht.

De Franse naam is Spiranthe d'automne. Dit is een combinatie van het eerste deel van de wetenschappelijke naam en de late bloei van de plant, "in de herfst".

De Duitse naam Herbstwendelähre. Dit betekent letterlijk "herfst spiraal/schroefdraad aar".

De Spaanse naam is Espirante de otoño. Dit betekent "spiraal van de herfst". Dus vergelijkbaar met de andere buitenlandse namen.

De Italiaanse naam is Viticcini autunnali. Dit betekent "rankende herfst", een mooie naam voor deze plant. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Skruvax: Dit betekent "schroefbloem".

Voor de verspreiding van Spiranthes spiralis in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Almindelig Skrueaks. Dit betekent wederom "algemene schroefaar", net zoals de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op 's zomers vrij droge tot 's winters vochtige, matig voedselarme, niet bemeste, zwak zure tot meestal kalkhoudende, neutrale tot basische grond (zand, leem, veen en mergel).

Groeiplaats
Grasland (kort blijvend schraal grasland, hellinggrasland, blauwgrasland), zeeduinen (duinvalleien, binnenduingrasland), veentjes, heide en soms braakliggende akkers.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in de duinen van Goeree en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vroeger zeer zeldzaam in de Voerstreek, bij Kanne (Maasvallei), de omgeving van de Demervallei en in het Hageland. Ook van elders in Vlaanderen zijn een paar waarnemingen bekend. Uitgestorven.

Wallonië
Zeer zeldzaam in het aan Zuid-Limburg grenzende gebied (nog maar 1 groeiplaats).

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika, Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Noord-Engeland en het zuidelijke Oostzeegebied, o.a. in Denemarken.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Spiranthes spiralis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten