Myosoton aquaticum Sturm9


Algemeen

Als ik zie hoeveel soorten Muur er zijn zal het mij niks verbazen als andere soorten Muur niet worden gezien. Je zou ze allemaal Vogelmuur (Stellaria media) noemen, maar niks is minder waar! Dus zeker hier, bij twijfel, een goede flora raadplegen. Watermuur bloeit in Juni, Juli en Augustus

Verklaring wetenschappelijke naam

Stellaria komt van Stella (Latijn) en betekent "ster". Dit omdat de kroonblaadjes van dit plantje als een ster gerangschikt zijn.

Aquatica/cum is Latijn en betekent "groeiende bij het water"

 

Namen in andere talen

  • English: Water Chickweed
  • Français: Stellaire aquatique
  • Deutsch: Wasser-Sternmiere
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Centocchio acquatico
  • Svenska: Sprödarv
  • Norsk: Sprøarve
  • Dansk: Kløvkrone

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is 

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen (pionier) op natte tot vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak kalkhoudende grond (leem, klei en laagveen). Het mijdt zilt water.

Groeiplaats
Waterkanten (sloten, kanalen, plassen, vijvers en oeverruigten langs de rivieren), moerassen, grasland (natte plaatsen), uiterwaarden, struwelen, heggen, bossen (moerasbossen en lichtrijke beek- en rivierdalbossen), braakliggende grond en plantsoenen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het zuiden, het rivierengebied en laagveengebieden, vrij zeldzaam in het oosten en midden en de Hollandse en Zeeuwse duinen en zeer zeldzaam in Zeeland, op de Veluwe en in het noorden.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in het kustgebied, in grote delen van de Zand- en Zandleemstreek in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Watermuur

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten