Tragopogon pratensis, oosterse morgenster bloem


Algemeen

De Oosterse morgenster is een ondersoort van de Gele morgenster. Meestal lijken die ondersoorten sterk op de originele plant. Ook hier is dit het geval maar er is een determinatie hulptabel van Floron. Daar staan de (grote) verschillen in vernoemd. Er zijn 3 ondersoorten van de Gele morgenster. De Oosterse- Kleine- en Bleke morgenster. Oosterse morgenster bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 5 Morgenster (Tragopogon) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Bleke morgenster (Tragopogon dubius) - zeldzaam
 • Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis) - algemeen
 • Kleine morgenster (Tragopogon pratensis subsp. minor) - zeldzaam
 • Oosterse morgenster (Tragopogon pratensis subsp. orientalis) - zeldzaam/ingezaaid/wel inheems
 • Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius) - vrij zeldzaam/ingezaaid

Verklaring wetenschappelijke naam

Tragopodon is afkomstig van Tragos (Grieks) en betekent "bok", en van Pogon (Grieks) en betekent "baard". Dit omdat het zaadpluis er baardachtig uit ziet (als dat van een bok)

Pratensis (Latijn) betekent "op de weide groeiend" . Maar deze plant is vaker te vinden langs spoor/weg bermen.

Subsp. is een afkorting van subspecies. Dit is Latijn en betekent letterlijk "onder de soort". Hiermee wordt bedoeld dat het geen losstaande soort is maar een iets afwijkende plant dan zijn/haar originele soort. 

Orientalis is ook Latijn en betekent "oosterlijk".

Namen in andere talen

 • English: ?
 • Français: Salsifis d'Orient
 • Deutsch: Orientalischer Bocksbart
 • Espanõl: ?
 • Italiano: ?
 • Svenska: Guldhaverrot
 • Norsk:
 • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

Namen in andere talen

 • English: ?
 • Français: Salsifis d'Orient
 • Deutsch: Orientalischer Bocksbart
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Barba di becco comune orientale
 • Svenska: Guldhaverrot
 • Norsk: ?
 • Dansk: Storkronet gedeskæg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Engeland.

De Franse naam is Salsifis d'Orient. Dit betekent Schorseneer van de Oriënt". De Oosterse morgenster lijkt erg veel op de Grote schorseneer (Scorzonera hispanica). "Onze schorseneer" is trouwens afkomstig van de Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius). Alhoewel de Oosterse morgenster veelvuldig word uitgezaaid is de Oriënt in dit geval in West-Azië en Oost- en Midden-Europa. Daar komt hij van origine vandaan.

De Duitse naam is Orientalischer Bocksbart. Dit betekent "Oriëntaalse boksbaard". Dit is de Duitse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Barba di becco comune orientale. Dit betekent "gewone baard van een bok uit de Oriënt". Dus nagenoeg gelijk aan de Duitse naam.

De Zweedse naam is Guldhaverrot. Dit betekent "gouden haverwortel". De oosterse morgenster is een ondersoort van de Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis). Deze heet Ångshaverrot en kwam vroeger nog wel eens tussen de haver voor en de wortels ervan werden soms gegeten. Oosterse morgenster heeft als onderscheid het voorvoegsel Guld gekregen i.p.v. Ångs. Wanneer deze plant voor het eerst werd waargenomen om ook deze verklaring te krijgen is mij onbekend.

De Noorse naam is mij onbekend. Er zijn ook geen waarnemingen in Noorwegen

De Deense naam is Storkronet gedeskæg. Dit betekent "groot gekroonde geitenbaard". De verklaring is het zelfde als de Zweedse naam. De Deense naam voor Tragogopogon pratensis supsp. pratensis is Eng-Gedeskæg

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, iets open tot grazige plaatsen op vochtige, voedselrijke, humushoudende, kalkhoudende grond.

Groeiplaats
Rivierdijken, bermen in het rivierengebied, hoge delen van uiterwaarden en grasland (vochtig bemest grasland en hooiland).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het rivierengebied en zeer zeldzaam langs de Gelderse IJssel en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Slechts op 1 plaats gevonden.

Wallonië
Zeldzaam in de zuidelijke Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In West-Azië en Oost- en Midden-Europa. Westelijk tot in Nederland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten