Trifolium arvense

Algemeen

Hazenpootje is een klaver maar valt niet op door de drie typische blaadjes maar door de uitstekende langwerpige, zachtharige bloemhoofdjes. Individueel ziet deze plant er dan ook prachtig uit. Hij bloeit vanaf Juli tot en met de herfst. 

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Arvense (Latijn) en betekent "in het veld", de groeiplaats.

Namen in andere talen

  • English: Hare's-foot clover, Hairy clover
  • Français: Trèfle Pied-de-lièvre
  • Deutsch: Hasen-Klee
  • Espanõl: Pie de liebre
  • Italiano: Trifoglio dei campi
  • Svenska: Harklöver
  • Norsk: Harekløver
  • Dansk: Hare-Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hare's-foot clover: Dit betekent "hazenpootklaver", dus vrijwel gelijk aan de Nederlandse naam.

De Franse naam is Trèfle Pied-de-lièvre. Dit betekent ook "klaver met poot van haas", Hazenpootje dus.

De Duitse naam is Hasen-Klee. Dit betekent "hazenklaver".

De Spaanse naam is Pie de liebre. Dit betekent "voet van een haas". net zoals de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Trifoglio arvense. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Harklöver: Dit betekent "haarklaver".

Voor de verspreiding van Trifolium arvense in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam zijn beide Harekløver, wat ook weer "harige klaver" betekent".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen (vaak een pionier) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkarme, zure grond. Vooral op bewerkte of verplaatste plaatsen. Ook op stenige grond.

Groeiplaats
Akkers (akkerranden en braakliggende akkers), grasland (schraal grasland, grasvelden en kalkgrasland), bermen, zeeduinen (duingrasland), afgravingen (zand- en steengroeven), heide, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, haventerreinen, mijnterreinen, beweide zandduintjes, opgespoten grond en ruigten.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Gelderland en in de duinen. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied, Zuidoost-Fryslân en West- en Midden-Drenthe.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in de duinen, de Kempen en in stedelijke gebieden.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Europa, behalve in het hoge noorden. Ook in West-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Trifolium arvense

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's