Trifolium campestre 300907


Algemeen

Liggende klaver is een van de drie meest voorkomende gele Klavers. Die andere twee zij Kleine klaver (Trifolium dubium) en Hopklaver (Medicago lupulina). Maar er zijn zeker wel grote verschillen. Dus zijn ze toch makkelijk van elkaar te onderscheiden. Liggende klaver bloeit al in Mei tot en met September.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Campestre is Latijn en betekent  "van het land". Een kleine variatie op Pratense e.d. dat aangeeft dat Liggende klaver geen bijzondere eisen stelt aan de bodem. Verder dient het woord alleen maar als onderscheid van alle andere soorten Klaver.

Namen in andere talen

  • English: Hop Trefoil
  • Français: Trèfle champêtre
  • Deutsch: Feld-Klee
  • Espanõl: Estrebo
  • Italiano: Trifoglio campestre
  • Svenska: Jordklöver
  • Norsk: Krabbekløver
  • Dansk: Gul kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, droge tot iets vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet of weinig bemeste, neutrale tot meestal kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en mergel).

Groeiplaats
Bermen, langs paden, zeeduinen, grasland (schraal grasland), rivierduinen (zandduintjes langs rivieren), dijken en afgravingen (kalk- en leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in de duinen, Zeeland en het rivierengebied. Elders vrij zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen. Het meest in de duinen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in de meest noordelijke delen. Ook in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Trifolium campestre

Verspreiding Liggende klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten