Trifolium campestre 300907


Algemeen

Liggende klaver is een van de drie meest voorkomende gele Klavers. Die andere twee zij Kleine klaver (Trifolium dubium) en Hopklaver (Medicago lupulina).Dit bekend trio van klavers, Kleine-, Liggende- en Hopklaver zijn niet makkelijk uit elkaar te houden.Deze tabel van het forum van waarnemingen.nl kan uitkomst bieden. Liggende klaver bloeit al in Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium campestre Schreb.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Veel planten hebben als tweede wetenschappelijke naam Arvense/Arvensis of Campestre/Campestris of Pratense/Pratensis gekregen. Al deze soorten kunnen dan overal voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant meestal geen specifieke bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient vaak ook ter onderscheid van andere soorten. Arvense/Arvensis komt van Arvum en is Latijn en betekent "grond/akker". Campestre/Campestris is Latijn en betekent "(open) veld". Pratense/Pratensis is Latijn en betekent "van de weide".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Schreb.

Dit staat voor Johann Christian Daniel von Schreber (17 januari 1739 — 10 december 1810). Hij was een Duits medicus en natuurvorser. Schreber studeerde onder Carl Linnaeus aan de universiteit van Uppsala, bij wie hij in 1760 promoveerde tot doctor in de geneeskunde. Hij werd hoogleraar in de plantkunde en directeur van de botanische tuin van Erlangen. In 1804 beschreef hij Trifolium campestre in de publicatie Deutschlands Flora.

               

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Túchklaver
  • English: Hop Trefoil
  • Français: Trèfle champêtre
  • Deutsch: Feld-Klee
  • Espanõl: Estrebo
  • Italiano: Trifoglio campestre
  • Svenska: Jordklöver
  • Norsk: Krabbekløver
  • Dansk: Gul kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hop Trefoil. Dit betekent "hopklaver". Een nogal verwarrende naam want de plant lijkt er niet op. Hop klaver heet in Engeland Black medick. Dus net als in vaak Nederland dient deze naam ter onderscheid van de vele andere klaversoorten.

De Franse naam is Trèfle champêtre. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Feld-Klee. Dit betekend "veldklaver". De Duitse benaming van de wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is El trébol amarillo. El betekend "de". Trébol is de algemene Spaanse benaming voor een klaver-soort. Amarillo betekent "geel/goud". 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio campestre. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Jordklöver. Dit betekent "landklaver". Een kleine variatie op het woord Veld

De Noorse naam is Krabbekløver. Dit betekent "krabbeklaver". Waarom is mij onbekend. Misschien vanwege de typische gestreepte bloemblaadjes die niet afvallen na de bloei.

De Deense naam is Gul kløver. Dit betekent "gele klaver". Net als de Spaanse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, droge tot iets vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet of weinig bemeste, neutrale tot meestal kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en mergel).

Groeiplaats
Bermen, langs paden, zeeduinen, grasland (schraal grasland), rivierduinen (zandduintjes langs rivieren), dijken en afgravingen (kalk- en leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in de duinen, Zeeland en het rivierengebied. Elders vrij zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen. Het meest in de duinen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in de meest noordelijke delen. Ook in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Trifolium campestre

Verspreiding Liggende klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten