Trifolium dubium

Algemeen

Het blad van o.a de Kleine klaver is het nationale embleem van Ierland O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is. Een bekend trio van klavers, Kleine-, Liggende- en Hopklaver zijn niet makkelijk uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarnemingen.nl kan uitkomst bieden. Kleine klaver bloeit in Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium dubium Sibthorp

Het woord Dubium komt uit het Latijn en betekent "twijfelachtig". Een mogelijke verklaring is de twijfel van floristen destijds (die er nu ook vaak is!) of dit Kleine klaver, Hopklaver of liggende klaver zou zijn. Een mogelijke andere verklaring is dat Dubium slaat op de kleur. Hij is twijfelachtig geel, dus minder geel dan zijn "soortgenoten", Liggende- en Hopklaver

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Sibthorp.

Dit staat voor John Sibthorp (28 oktober 1758 - 8 februari 1796). Hij  was een Engelse botanicus.  hij deel aan de oprichting van de Linnean Society of London in 1788, [3] en begon hij te werken aan een Flora of Oxfordshire , die in 1794 werd gepubliceerd als Flora Oxoniensis . Hij werd in maart 1788 verkozen tot Fellow van de Royal Society. In deze Flora Oxoniensis beschreef hij in 1794 als eerste Trifolium dubium.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Stienklaver
  • English: Lesser trefoil (Smallhop clover)
  • Français: Trèfle douteux
  • Deutsch: Kleiner Klee
  • Espanõl: Trébol amarillo
  • Italiano:  Trifoglio dubbio 
  • Svenska: Trådklöver
  • Norsk: Musekløver
  • Dansk: Fin Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lesser trefoil. Dit betekent "kleinere klaver". Duidelijk dat het hier vergeleken andere klaversoorten om een klein plantje gaat. Maar er zijn er meer! O.a. Liggende klaver (Trifolium campestre) en Hopklaver (Medicago lupulina).

Voor de verspreiding van Kleine klaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle douteux. Dit betekent "twijfelachtige klaver". Het is de Franse benaming voor het tweede deel van de Trifolium dubium (Kleine klaver).

De Duitse naam is Kleiner Klee. Dit betekent "kleine klaver".

De Spaanse naam is Trébol amarillo. Trébol betekent "drieblad" Dit is de gebruikelijke Spaanse naam voor een klaver-soort. Amarillo betekent "geel". Aangezien veel klaversoorten geel zijn is dit voor mij persoonlijk een te algemene naam. De meest gebruikte naam is mij dan ook onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio dubbio. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Trådklöver. Dit betekent "draadklaver". De stengels van het geslacht klaver (en dus ook van kleine klaver) zijn rond. Misschien verwijst de naam hier wel naar.

Voor de verspreiding van Kleine klaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Musekløver. Dit betekent "muisklaver".

De Deense naam is Fin Kløver. Dit betekent "fijne klaver". Klein maar een prachtig kunstwerkje!

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en klei).

Groeiplaats
Grasland (laagblijvend grasland, weiland, gazons en hooiweiden), bermen, langs schelpenpaadjes, zeeduinen (betreden of beweide terreinen), dijken en afgravingen (leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Europa, behalve in het noordoosten. Ook in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Trifolium dubium

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's