Trifolium dubium

Algemeen

Het blad van o.a de Kleine klaver is het nationale embleem van Ierland O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is. 

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring

Het woord Dubium komt uit het Latijn en betekent "twijfelachtig". Een mogelijke verklaring is de twijfel van floristen destijds (die er nu ook vaak is!) of dit Kleine klaver, Hopklaver of liggende klaver zou zijn.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Namen in andere talen

  • English: Lesser trefoil (Smallhop clover)
  • Français: Trèfle douteux
  • Deutsch: Kleiner Klee
  • Espanõl: Trébol amarillo
  • Italiano:  Trifoglio dubbio 
  • Svenska: Trådklöver
  • Norsk: Musekløver
  • Dansk: Fin Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lesser trefoil. Dit betekent "kleinere klaver". Duidelijk dat het hier vergeleken andere klaversoorten om een klein plantje gaat. Maar er zijn er meer! O.a. Liggende klaver (Trifolium campestre) en Hopklaver (Medicago lupulina).

Voor de verspreiding van Trifolium dubium in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle douteux. Dit betekent "twijfelachtige klaver". Het is de Franse benaming voor het tweede deel van de Trifolium dubium (Kleine klaver).

De Duitse naam is Kleiner Klee. Dit betekent "kleine klaver".

De Italiaanse naam is Trifoglio dubbio. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Trådklöver. Dit betekent "draadklaver". De stengels van het geslacht klaver (en dus ook van kleine klaver) zijn rond. Misschien verwijst de naam hier wel naar.

Voor de verspreiding van Trifolium dubium in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Musekløver. Dit betekent "muisklaver".

De Deense naam is Fin Kløver. Dit betekent "fijne klaver". Klein maar een prachtig kunstwerkje!

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en klei).

Groeiplaats
Grasland (laagblijvend grasland, weiland, gazons en hooiweiden), bermen, langs schelpenpaadjes, zeeduinen (betreden of beweide terreinen), dijken en afgravingen (leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Europa, behalve in het noordoosten. Ook in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Trifolium dubium

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's