Trifolium fragiferum

Algemeen

Zoals de verklaring al aan geeft is deze plant pas goed te herkennen bij vruchtvorming. Anders is hij snel te verwarren met Witte Klaver (Trifolium repens) of Rode klaver (Trifolium pratense). Hij houd van brakke en zilte grond. Vandaar dat je hem vooral in de kust provincies en waddeneilanden en langs de grote rivieren tegen komt. Aarbeiklaver bloeit In Juni tot September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium fragiferum L.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Fragiferum komt van Fragum (latijn) en betekent "aardbei". Dit duidt op het bloeiende plantje wat op een aardbei lijkt (alleen de kleur is anders).

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanist die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. Trifolium fragiferum werd door hem in 1753 beschreven in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Framboasklaver
  • English: Strawberry clover
  • Français: Trèfle fraise
  • Deutsch: Erdbeerklee
  • Espanõl: fresa de burro
  • Italiano: Trifoglio a fragola
  • Svenska: Smultronklöver
  • Norsk: Jordbærkløver
  • Dansk: Jordbær-Kløver
  • Suomalainen: Rakko apila

Verklaring van Buitenlandse namen

De Engelse naam is Strawberry clover. Dit is de Engelse vertaling voor de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Aardbeiklaver in Engeland zie deze kaart

De Franse is Trèfle fraise. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Erdbeerklee. Dit is de Duitse benaming voor ook de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Aardbeiklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Fresa de burro  Fresa betekent "Aardbei" en "de burro betekent  "van een ezel". Wat de vorm van het bloemhoofdjes zou weergeven.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is het zelfde als bij ons, Aardbeiklaver. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse is Smultronklöver. Dit be Aartekent ook "aardbeiklaver".

Voor de verspreiding van Aardbeiklaver in Zweden zie deze kaart

De Noorse en Deense naam is het zelfde Jordbærkløver, Aardbeiklaver.

De Finse naam Rakkoapila is letterlijk vertaald Blaasklaver.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, vaak brakke of zilte grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Grasland (brak grasland, uiterwaarden, hooiland, weiland en buitendijks grasland), bermen, langs fietspaden, langs 's winters gepekelde autowegen, rivierdijken, kwelders (hoge delen van kwelders of schorren), waterkanten (slootkanten, langs brakke kreken en langs drinkpoelen) en opgespoten grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zeeland en langs de zeekust in het Waddengebied, plaatselijk vrij algemeen in het rivierengebied, het noordelijk zeekleigebied, langs de kust van Noord-Holland en langs het IJsselmeer. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied (met name de Polders) en vrij zeldzaam in de Schelde- en de Leievallei en in het Maasgebied. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam in Brabant, in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
In Europa noordelijk tot in Zuid-Schotland en het Oostzeegebied. Ook in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Trifolium fragiferum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's