Trifolium hybridum - roosa (rootsi) ristik


Algemeen

De Basterdklaver wordt gebruikt als voedergewas  (al sinds de 18e eeuw) voor rundvee en is dan ook te vinden tussen het gras en op braakliggend terrein. Hij bloeit het hele jaar door. Eerst in de kleur wit later rood aanlopend. De plant vormt geen wortels op de stengel als deze de grond raakt en verschilt hiervan met Witte Klaver  (Trifolium repens). Het is echt een eigen soort. En ja een Klaversoort. Op de website van Stadsplanten.nl word dit haarfijn uitgelegd.Het is een echte aparte Klaver-soort. Er is nog meer verschillen, te vinden in de betere flora. Basterdklaver bloeit in Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Niet alle planten met naam klaver vallen in dezelfde familie. Sommige planten, zoals de behoren tot de Trifolium familie, sommige tot de Melilotus familie, sommige tot de Oxalis familie, sommige tot de Lotus familie en sommige hebben een eigen familie 

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium hybridum L.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Hybridum komt van Hybridus (Latijn)en betekent "bastaard". Echte hybriden geven meestal geen nakomelingen. Maar deze naam slaat op de vroegere mening, dat de plant een bastaard zou zijn van Rode klaver (Trifolium pratense en Witte klaver (Trifolium repens). Die mening is echter onjuist gebleken, maar toch maakt de plant werkelijk de indruk van een tussenvorm tussen beide genoemde soorten te zijn.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. Ruim voor publicatie had Linnaeus deze plant al gevonden. In eerste instantie dacht hij dat het een kruising was tussen Witte Klaver (Trifolium repens) en Rode klaver (Trifolium pratense), maar hierin vergiste hij zich. Na uitgebreid onderzoek en overleg was het toch een aparte soort. In 1753 beschreef hij Trifolium hybridum in zijn publicatie Species Plantarum.

   

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Bastertklaver
  • English: Alsike clover
  • Français: Trèfle élégant
  • Deutsch: Alsikeklee, Schweden-Klee
  • Espanõl: Hibridotrébol
  • Italiano: Trifoglio ibrido comune
  • Svenska: Alsikeklöver
  • Norsk: Alsikekløver
  • Dansk: Alsike-Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Alsike clover. Dit betekent "Alsike klaver". De naam is afkomstig van het Zweedse plaatsje Alsike (50 km. ten Noorden van Stockholm). Hier beschreef Linnaeus (ongeveer 100 jaar geleden) het plantjes als eerste. Eerst dacht hij dat het een kruising was tussen Witte Klaver (Trifolium repens) en Rode klaver (Trifolium pratense). Later bleek dit niet zo te zijn. Deze klaver is een aparte soort. Het plantje werd toen gecultiveerd en heeft zich daarna over bijna heel Europa uitgebreid.

Voor de verspreiding van Basterdklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle élégant. Dit betekent "elegante klaver". Elegant is puur ter onderscheid.

De Duitse naam is Schweden-Klee. Dit betekent "Zweedse klaver". Voor uitgebreide uitleg zie de Engelse naam.

Voor de verspreiding van Basterdklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Trébol. Dit betekent "drieblad" De gebruikelijke Spaanse naam voor een klaver. Maar de complete naam weet ik nog niet.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio ibrido comune. Dit betekent "gewone hybride klaver".  Het gewoon is ter onderscheid. Hybride komt terug in wetenschappelijke verklaring.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is min of meer gelijk, Alsikeklöve/Alsikekløver/Alsike-Kløver. Dit betekent "Alsike klaver". Voor de uitgebreide uitleg zie de Engelse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding

Bastaardklaver staat op zonnige, open, vochtige, matig stikstofrijke, zwak basische en voedselrijke bodems (leem, lemig zand en klei). Ze verdraagt enig zout goed, beweiding matig en droogte zelfs slecht. De plant groeit in uiterwaarden en hooilanden, in bermen, graslanden en op dijken, op braakliggende grond en langs bospaden, op stortplaatsen en spoorwegterreinen, in leem-, klei- en kiezelgroeven en op industrie- en haventerreinen. Ze wordt echter ook ingezaaid. Het herkomstgebied valt niet meer scherp te omlijnen maar is waarschijnlijk Midden- en Zuidoost Europa. Deze zoetgeurende klaver is als landbouwgewas al sinds de 18e eeuw ingeburgerd in vele gematigde streken. De soort is in ons land plaatselijk algemeen, maar vrij zeldzaam in het duingebied. Ze kan lijken op Witte klaver, men lette daarom op het al of niet kruipen en wortelen van de stengel (wel bij Witte klaver) en het feit of de kelk vijf- of tien nervig is (tien nervig bij Witte klaver).

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreidingskaart Basterdklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's