Trifolium hybridum - roosa (rootsi) ristik


Algemeen

De Basterdklaver wordt gebruikt als voedergewas  (al sinds de 18e eeuw) voor rundvee en is dan ook te vinden tussen het gras en op braakliggend terrein. Hij bloeit het hele jaar door. Eerst in de kleur wit later rood aanlopend. De plant vormt geen wortels op de stengel als deze de grond raakt en verschilt hiervan met Witte Klaver  (Trifolium repens). Er is nog meer verschillen, te vinden in de betere flora.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Niet alle planten met naam klaver vallen in dezelfde familie. Sommige planten, zoals de behoren tot de Trifolium familie, sommige tot de Melilotus familie, sommige tot de Oxalis familie, sommige tot de Lotus familie en sommige hebben een eigen familie 

Verklaring wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Hybridum komt van Hybridus (Latijn)en betekent "bastaard". Echte hybriden geven meestal geen nakomelingen. Maar deze naam slaat op de vroegere mening, dat de plant een bastaard zou zijn van Rode klaver (Trifolium pratense en Witte klaver (Trifolium repens). Die mening is echter onjuist gebleken, maar toch maakt de plant werkelijk de indruk van een tussenvorm tussen beide genoemde soorten te zijn.

Namen in andere talen

  • English: Alsike clover
  • Français: Trèfle élégant
  • Deutsch: Alsikeklee, Schweden-Klee
  • Espanõl: Hibridotrébol
  • Italiano: Trifoglio ibrido comune
  • Svenska: Alsikeklöver
  • Norsk: Alsikekløver
  • Dansk: Alsike-Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Alsike clover. Dit betekent "Alsike klaver". De naam is afkomstig van het Zweedse plaatsje Alsike (50 km. ten Noorden van Stockholm). Hier beschreef Linnaeus (ongeveer 100 jaar geleden) het plantjes als eerste. Eerst dacht hij dat het een kruising was tussen Witte Klaver (Trifolium repens) en Rode klaver (Trifolium pratense). Later bleek dit niet zo te zijn. Deze klaver is een aparte soort. Het plantje werd toen gecultiveerd en heeft zich daarna over bijna heel Europa uitgebreid.

De Franse naam is Trèfle élégant. Dit betekent "elegante klaver". Elegant is puur ter onderscheid.

De Duitse naam is Schweden-Klee. Dit betekent "Zweedse klaver". Voor uitgebreide uitleg zie de Engelse naam.

De Spaanse naam is Trébol. Dit betekent "drieblad" De gebruikelijke Spaanse naam voor een klaver. Maar de complete naam weet ik nog niet.

De Italiaanse naam is Trifoglio ibrido comune. Dit betekent "gewone hybride klaver".  Het gewoon is ter onderscheid. Hybride komt terug in wetenschappelijke verklaring.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is min of meer gelijk, Alsikeklöve/Alsikekløver/Alsike-Kløver. Dit betekent "Alsike klaver". Voor de uitgebreide uitleg zie de Engelse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding

Bastaardklaver staat op zonnige, open, vochtige, matig stikstofrijke, zwak basische en voedselrijke bodems (leem, lemig zand en klei). Ze verdraagt enig zout goed, beweiding matig en droogte zelfs slecht. De plant groeit in uiterwaarden en hooilanden, in bermen, graslanden en op dijken, op braakliggende grond en langs bospaden, op stortplaatsen en spoorwegterreinen, in leem-, klei- en kiezelgroeven en op industrie- en haventerreinen. Ze wordt echter ook ingezaaid. Het herkomstgebied valt niet meer scherp te omlijnen maar is waarschijnlijk Midden- en Zuidoost Europa. Deze zoetgeurende klaver is als landbouwgewas al sinds de 18e eeuw ingeburgerd in vele gematigde streken. De soort is in ons land plaatselijk algemeen, maar vrij zeldzaam in het duingebied. Ze kan lijken op Witte klaver, men lette daarom op het al of niet kruipen en wortelen van de stengel (wel bij Witte klaver) en het feit of de kelk vijf- of tien nervig is (tien nervig bij Witte klaver).

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreidingskaart Basterdklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's