Trifolium micranthum

Algemeen

Draadklaver is een echte kustplant. Dat is aan het Floron verspreidingskaartje goed te zien! Alleen in de Zuid- en Noordhollandse duinen zijn niet zoveel waarnemingen.  Behalve het beheer zou het ook een gemis aan waarnemingen kunnen zijn. Draadklaver lijkt namelijk erg op Kleine klaver (Trifolium dubium). Er zijn natuurlijk verschillen o.a. kleur maar een goede flora biedt hier uitkomst. Draadklaver bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

 Micranthum is een samengesteld woord en komt uit het Oud Grieks. μικρός (mikrós) + ἄνθος (ánthos). Met Micros wordt "iets kleins" bedoeld. En Anthos betekent "bloem". Tezamen wordt natuurlijk de kleine bloemen van de plant bedoeld.

Namen in andere talen

  • English: Slender Trefoil
  • Français: Trèfle à petites fleurs
  • Deutsch: Armblütiger Klee
  • Espanõl: Trébol
  • Italiano: Trifoglio a fiore piccolo
  • Svenska: Spädklöver
  • Norsk: -
  • Dansk: Spæd Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkarme grond (zand, sterk uitgeloogde klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Dijken, zeeduinen (duingrasland en lage duintjes), grasland (weiland, hooiland, laagblijvend grasland en intensief beheerde gazons), bermen, oorlogsbegraafplaatsen (Vlaanderen), glooiingen, karrensporen, braakliggende grond, waterkanten (langs veedrinkpoelen), duintjes aan de dijkvoet (langs het IJsselmeer) en rivierduinen langs de Maas.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de duinen, in Zeeland en langs de Friese kust en zeer zeldzaam in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen.

Wallonië
Vroeger op een paar plaatsen in het Brabants district.

Wereld
Rondom de Middellandse Zee en West-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Noorwegen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Draadklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten