Trifolium micranthum

Algemeen

Draadklaver is een echte kustplant. Dat is aan het Floron verspreidingskaartje goed te zien! Alleen in de Zuid- en Noordhollandse duinen zijn niet zoveel waarnemingen.  Behalve het beheer zou het ook een gemis aan waarnemingen kunnen zijn. Draadklaver lijkt namelijk erg op Kleine klaver (Trifolium dubium). Er zijn natuurlijk verschillen o.a. kleur maar een goede flora biedt hier uitkomst. Draadklaver bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium micranthum Viv.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Micranthum is een samengesteld woord en komt uit het Oud Grieks. μικρός (mikrós) + ἄνθος (ánthos). Met Micros wordt "iets kleins" bedoeld. En Anthos betekent "bloem". Tezamen wordt natuurlijk de kleine bloemen van de plant bedoeld.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit Viv. 

Dit staat voor Domenico Viviani (29 juli 1772 - 15 februari 1840) was een Italiaanse botanicus en natuuronderzoeker. In 1803 werd hij benoemd tot hoogleraar botanie aan de Universiteit van Genua , waar hij de oprichting van de botanische tuin wordt toegeschreven. In 1804 benoemde Antonio José (Antonio José Cavanilles was een vooraanstaande Spaanse taxonomische botanicus van de 18e eeuw) Cavanilles het botanische geslacht Viviania (van de familie Vivianiaceae) , uit het zuiden van Zuid-Amerika) ter ere van hem. In 1824 beschreef hij Trifolium micranthum in de publicatie Florae Libycae.

   

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Triedklaver
  • English: Slender Trefoil
  • Français: Trèfle à petites fleurs
  • Deutsch: Armblütiger Klee
  • Espanõl: Trébol
  • Italiano: Trifoglio a fiore piccolo
  • Svenska: Spädklöver
  • Norsk: ?
  • Dansk: Spæd Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Slender Trefoil, Slender hop clover. Slender betekent "fijn/dun/rank". Dit slaat op de stengels van dit plantje.Wat mij opviel is dat dit één van de vier planten is in Engeland met de naam Trefoil, de rest heet gewoon Clover. Dit betekent trouwens "driebladig", net als de wetenschappelijke naam. Een andere Engelse naam is Slender hop clover. Dit betekent "slanke hopklaver". Maar de  Hopklaver (Medicago lupulina) is een heel andere soort! Heel verwarrend dus.

Voor de verspreiding van Draadklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle à petites fleurs. Dit betekent "klaver met de kleine bloemen. Dit plantje heeft echt kleine bloemen. Kleiner nog dan de.....Kleine klaver (Trifolium dubium).

De Duitse naam is Armblütiger Klee. Dit betekent letterlijk "armoedig bloeiende klaver. De bloemen van deze klaver zijn niet spectaculair groot.

Voor de verspreiding van Draadklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is trébol. Dit is de Spaanse benaming voor één klaver. Een wel heel algemene naam voor deze plant. Ik kon niks anders vinden terwijl er wel degelijk waarnemingen zijn in Spanje.

De Italiaanse naam is Trifoglio a fiore piccolo. Trifoglio is de Italiaanse benaming voor een klaver. A fiore piccolo is het zelfde als de Franse naam "met de kleine bloemen". 

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Deense naam is min of meer gelijk, Spädklöver/Spæd Kløver. Dit betekent "smalle/dunne klaver", dat weer verwijst naar het iele karakter van het plantje.

De Noorse naam is Sveltkløver. Dit betekent "slanke klaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkarme grond (zand, sterk uitgeloogde klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Dijken, zeeduinen (duingrasland en lage duintjes), grasland (weiland, hooiland, laagblijvend grasland en intensief beheerde gazons), bermen, oorlogsbegraafplaatsen (Vlaanderen), glooiingen, karrensporen, braakliggende grond, waterkanten (langs veedrinkpoelen), duintjes aan de dijkvoet (langs het IJsselmeer) en rivierduinen langs de Maas.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de duinen, in Zeeland en langs de Friese kust en zeer zeldzaam in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen.

Wallonië
Vroeger op een paar plaatsen in het Brabants district.

Wereld
Rondom de Middellandse Zee en West-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Noorwegen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Draadklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten