Trifolium repens

Algemeen

Deze Klaver is niet het "klavertje vier" wat wij allemaal kennen. De Klaverzuringsoort Oxalis depri wordt als "klavertjevier" verkocht. Heel soms wordt er een wild "klavertje vier gevonden. Vaak is dit een mutant van deze plant. Wel is het blad van o.a de Witte klaver het nationale embleem van Ierland  O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium repens L.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Repens (Latijn) betekent "omlaag gaan", wat het kruipende groeigedrag benadrukt. Als ezelsbruggetje wordt het middelste steeltje, dat iets gesteeld is, van het stengelblad wel eens het 'repensteeltje' genoemd. 

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hijTrifolium repens in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse naam.

Namen in andere talen

  • Frysk: Wite klaver
  • English: White Clover
  • Français: Trèfle blanc
  • Deutsch: Weiß-Klee
  • Espanõl: Trébol blanco
  • Italiano: Trifoglio strisciante
  • Svenska: Vitklöver
  • Norsk: Kvitkløver
  • Dansk: Hvid-Kløver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is White clover. Dit betekent "witte klaver", net als de Nederlandse naam. Dit is ter onderscheid. Het Engels kent namelijk ook een Red clover.

De Franse naam is Trèfle blanc. Dit is de Franse voor de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Weiß-Klee. Dit betekent ook weer "witte klaver".

De Spaanse naam is Trébol blanco. Trébol betekent "drieblad" Dit is de gebruikelijke Spaanse naam voor een klaver-soort. Blanca betekent "wit".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio bianco Dit betekent "gewone driebladige". Bianco betekent "wit".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Vitklöver/Kvitkløver/Hvid-Kløver. Dit betekent ook weer "witte klaver".

Voor de verspreiding van Trifolium repens in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vrij droge tot vrij natte, matig voedselarme tot voedselrijke, vaak verdichte of verstoorde, zwak zure tot basische grond. Ook brakke grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats
Bermen, dijken, grasland (bovenveengrasland, weiland, betreden plaatsen, grasvelden met een sterk wisselende waterstand, uiterwaarden en gazons), hellingen, akkers, afgravingen, waterkanten, langs spoorwegen, zeeduinen (duinvalleien) en kwelderranden.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Siberië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematig klimaat.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Trifolium repens

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's