Trifolium resupinatum 4


Algemeen

Ondanks dat Perzische klaver nu nog een vrij zeldzame plant is wordt hij toch redelijk vaak waargenomen. Dat is goed te zien aan het aantal rode punten op het Floron verspreidingskaartje vergeleken eerdere waarnemingen, de blauwe vierkantjes. Rood want deze plant is niet inheems. Hij is als verontreiniging in Luzerne - en graanzaden over grote delen van de wereld verspreid. Perzische klaver bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium resupinatum L.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort.

Resupinatum is latijn en betekent letterlijk "op je rug liggen". Dit verwijst naar een verhaal op de site van de verspreidingsatlas van Floron. Daar staat "Perzische klaver is een onmiskenbare soort die direct te onderscheiden is door het feit dat de bloemen tijdens of na de bloei draaien, zodat de vlag juist naar beneden wijst".

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Trifolium resupinatum in de publicatie Species Plantarum. De plant is voor het eerst te zijn waargenomen door Jacques Barrelier (1606–1673), wiens werk pas in 1714 postuum werd gepubliceerd door Antoine de Jussieu ( 6 Juli 1686 - 12 April 1758). Helaas heb ik deze plant nog niet kunnen vinden in deze publicatie.

          

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Perzyske klaver
  • English: Reversed Clover
  • Français: Trèfle renversé
  • Deutsch: Persischer Klee
  • Espanõl: Trébol de juncal
  • Italiano: Trifoglio risupinato
  • Svenska: Doftklöver
  • Norsk: Vendekløver
  • Dansk: Omvendt kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Reversed Clover. Dit betekent "omgekeerde klaver". Het is de vertaling van de wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Trèfle renversé. Dit betekent ook weer "omgekeerde klaver", net als de Engelse naam.

De Duitse naam is Persischer Klee. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is Trébol de juncal. Trébol is de Spaanse benaming voor een klaver-soort. Juncal betekent "riet". Het zou de groeiplaats kunnen zijn maaar naar mij weten is Perzische klaver niet een typische 'rietplant" dus de exacte betekenis is mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio risupinato. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Doftklöver. Dit betekent "geurklaver". Waarom is mij onbekend.

De Noorse naam is Vendekløver. Dit betekent "draaiklaver" net als de Engelse en franse naam.

De Deense naam is Omvendt kløver. Dit betekent "omgekeerde klaver" ook net als de Engelse en Franse naam.

Ecologie & verspreiding

Perzische klaver staat op allerlei grondsoorten maar prefereert voedselrijke, kleiige, iets zouthoudende bodems en kan zich invasief gedragen. De eenjarige plant wordt in het gebied van herkomst verbouwd en levert goed veevoer en hooi, is als verontreiniging in Luzerne- en graanzaden over grote delen van de wereld verspreid en is in onze contreien een efemere verschijning op grazige, braakliggende grond, op spoorweg- en haventerreinen en op ruderale plaatsen. Ze wordt ook uitgezaaid in bermen en kan verwilderen. Het taxon stamt oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Europa en uit Zuidwest-Azië. De soort is in Nederland op een groot aantal plaatsen gevonden. Perzische klaver is een onmiskenbare soort die direct te onderscheiden is door het feit dat de bloemen tijdens of na de bloei draaien, zodat de vlag juist naar beneden wijst. Verder is de asymmetrische kelk opvallend, ze raakt sterk opgeblazen, verkaalt tenslotte, heeft netvormige nerven en sterk uitstaande bovenste kelktanden.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Verspreiding Trifolium resupinatum

Verspreiding Perzische klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten