Trifolium striatum

 

Algemeen

Et zijn twee redenen waarom je dit plantje voorbij zou lopen. Ten eerste omdat dit een zeer kleine soort klaver is. De bloemetjes zijn amper 5mm groot en komen nauwelijks de kelkbuis uit. Ten tweede omdat het ook een zeldzaam plantje is. Hij is alleen op kalkhoudende plekken te vinden. Dus dat wordt goed zoeken! Gestreepte klaver bloeit ook nog eens kort, in Mei en Juni.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Trifolium striatum L.

Trifolium komt van Tri (Latijn) en betekent "drie", en Folium (Latijn) en betekent "blad". Driebladig dus, zoals bij elke klaversoort

Stratium is Latijn en betekent "voorzien van kanalen/gegroefd/verfrommeld". Dit alles heeft natuurlijk te maken met het uiterlijk van de bloemen.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hijTrifolium striatum voor het eerst in de publicatie Species Plantarum.

   

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Streepte klaver
 • English: Knotted clover, soft clover
 • Français: Trèfle strié
 • Deutsch: Streifen-Klee
 • Espanõl: Trébol
 • Italiano: Trifoglio striato
 • Svenska: Strimklöver
 • Norsk:
 • Dansk: Stribet kløver

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Knotted Clover. Dit betekent "geknoopte klaver. Dit geknoopte moet volgens mij niet te letterlijk worden genomen. De bloeiwijze van deze plant is een zittende, hoofdjesachtige tros. Doordat de bloemen zich, ongesteeld, bij elkaar bevinden lijken het wel knopen.
 2. Soft clover. De stengel en stengelbladeren van Gestreepte klaver zijn zijdezacht behaard

Voor de verspreiding van Gestreepte klaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle strié. Dit is de Franse benaming voor de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Streifen-Klee. Dit betekent "strepenklaver.

Voor de verspreiding van Gestreepte klaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Trébol. Dit is de algemene naam voor een klaver in Spanje. De specifieke naam is mij nog onbekend. Eigenlijk wel vreemd als je ziet dat daar best veel waarnemingen zijn. 

De Italiaanse naam is Trifoglio striato. Het is een combinatie van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke en de Nederlandse naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk,Strimklöver/Stripekløve/Stribet kløver. Dit betekent "gestreepte klaver.

Voor de verspreiding van Gestreepte klaver in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, grazige, neutrale tot zwak zure zandgrond (soms op leem en klei).

Groeiplaats
Grasland (schraal grasland, korte, grazige vegetaties, gazons of kort blijvend weiland), glooiingen, zeeduinen (binnenduinweiland), zanddijken, bermen, hoge randen van rivierdalen, kliffen en buitendijkse zandduintjes.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de Zeeuwse en Hollandse duinen tot op Texel, zeer zeldzaam in Zeeland, in het rivierengebied, in Noord-Brabant en aan de Friese IJsselmeerkust.

Vlaanderen
Zeldzaam in het kustgebied en zeer zeldzaam in het Maasgebied. Elders nog zeldzamer.

Wallonië
Zeldzaam in de oostelijke Ardennen.

Wereld
Het Middellandse-Zeegebied en Europa. Noordelijk tot in Schotland, Zuid-Zweden en Zuidwest-Rusland. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Chili, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Trifolium striatum

Verspreiding Gestreeptre klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten