ripleurospermum maritimum

Algemeen

Aan het Floron verspreidingskaartje te zien komt deze plant in Nederland overal voor terwijl alles (zowel de wetenschappelijke naam als veel buitenlandse namen) er op wijst dat dit een typische kustplant is. Persoonlijk denk ik dat in Nederland zoveel land word opgespoten met kustzand dat, samen met massale inzaai, Reukeloze kamille overal voorkomt. De plant is al snel te herkennen aan de matige geur en grootte (iets groter dan Echte kamille (Matricaria chamomilla) en kleiner dan een Margriet. Maar geur en grootte zijn niet doorslaggevend. Op deze tabel van het forum van waarnemingen.nl staan nog meer verschillen. Ook op verspreidingsatlas.nl staat nog een determinatiesleutel met 4 Kamille-soorten. Reukeloze kamille bloeit in Juni tot en met de herfst.

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch

Het woord Tripleurospermum is samengesteld uit de Griekse woorden Tri dat "drie" betekent,, Pleuron (Πλευρών) dat  "rib" betekent en sperma dat "zaad" betekent. Dit alles verwijst naar de 3 ribbige vruchten. Dit verschilt met een Matricaria-soort die 8 ribbige vruchten heeft. Dit onderscheid heeft er voor gezorgd dat Reukeloze kamille een ander geslacht is. Vroeger behoorde deze plant tot het Matricaria geslacht. Dit geslacht heeft de voorkeur aan een 'zanderige' bodemsamenstelling.

Vandaar ook dat het twee gedeelte van de wetenschappelijke naam Maritimum is. Maritimum komt van het Latijnse Maritime. Dit betekend "van/dicht bij het strand/de kust". Dit verhaal komt ook in vele buitenlandse namen terug.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. en W.D.J. Koch

L. staat voor Carl Linnaeus In 1753 beschreef hij de soort als Matricaria maritima in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: ?
  • English: See mayweed
  • Français: La matricaire maritime
  • Deutsch: Echte Strandkamille
  • Espanõl: ?
  • Italiano: ?
  • Svenska: Kustbaldersbrå
  • Norsk: Strandbalderbrå
  • Dansk: Strandkamille

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is See mayweed. Dit betekent "zee mei-kruid". Dit dekt de lading precies, zou je zeggen. Het eerste gedeelte klopt wel. Reukeloze kamille geeft o.a. de voorkeur aan 'kustgrond'. Diverse buitenlandse verspreidingskaartjes bevestigen dit. Maar Mei is wel erg vroeg voor deze plant om te bloeien. Misschien word het hier symbolisch bedoeld. Maar voor mij is dit persoonlijk nog onbekend.

Voor de verspreiding van Reukeloze kamille in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is La matricaire maritime. Dit betekent "zee Matricaria". Het woord Zee is wel duidelijk. Matricaria is het synoniem die Linnaeus gaf aan deze plant (Matricaria maritima).

De Duitse naam is Echte Strandkamille. Dit betekent "echte strandkamille". Voor ons Nederlanders een beetje verwarrend want de naam echte kamille is bij ons weggelegd voor Echte kamille (Matricaria chamomilla). Het woord Strand maakt hier dus het onderscheid. Daarom zijn wetenschappelijke namen zo duidelijk!

De Spaanse naam is mij nog onbekend.

De Italiaanse naam is is mij nog onbekend.

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk, Kustbaldersbrå/Strandbalderbrå. Een prachtige uitleg staat op de Zweedse Wiki-pagina

Baldersbrå etc is een verbastering van de populaire naam Balders ögonbryn.

In Gylfaginning wordt uitgelegd dat de naam komt van de witheid van de bloemblaadjes :

[...] Anders is de zoon van Óðin Baldr, ok er frá honum goed om te zeggen. Hann er beztr, ok hann lofa allir. Je bent zo mooi en helder, zodat het van hem schijnt, en één gras is zo wit dat je gelijk bent aan Baldr's broer. Als het allemaal het witst is, is het oke als het goed is om dit te doen.

[...] Odins tweede zoon heet Balder, en er valt veel over hem te zeggen. Hij is de beste in goedheid en iedereen prijst hem. Hij is zo mooi om naar te kijken en zo helder dat het om hem heen schijnt, en er is een gras zo wit dat het lijkt op zijn wimpers, en wordt baldersbrå genoemd; het is het witste van het gras, en daaruit kun je zijn schoonheid begrijpen, zowel in haar als in lichaam.

De Deense naam is "Strandkamille" net als de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, zwak zure tot kalkrijke grond. Ook op zilte en brakke grond (vrijwel alle grondsoorten, maar meer op klei en zand dan op veen).

Groeiplaats
Zeeduinen, vloedmerken aan de zeekust, stenen zeedijken, drooggevallen zandplaten, ingedijkte kwelders, akkers, bermen en dijken (open plekken), braakliggende grond, omgewerkte grond, opgespoten grond, ruderale plaatsen, ruigten (voedselrijke ruigten), plantsoenen, tussen straatstenen, puin, waterkanten (drooggevallen rivieroevers), bodems van oude drooggevallen rivierarmen en uiterwaardplassen, zoetwatergetijdengebied (kale oevers van geulen) en ruigten op aanspoelselgordels.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië


Wereld
Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Tripleurospermum maritimum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's