Utriculariaaustralis


Algemeen

Blaasjeskruid is een vleesetende plant. Dit klinkt indrukwekkender dan het daadwerkelijk is, maar hij is afhankelijk van voedingsstoffen van gevangen waterinsecten. De plant is in staat om waterinsecten te vangen met zogenaamde vangblaasjes op de stengels. Uit deze blaasjes wordt eerst al het water naar buiten gepompt, zodat er een soort vacuüm ontstaat. Als er vervolgens een insect voorbij zwemt dat een haartje op een van de blaasjes aanraakt, springt deze open en wordt het diertje naar binnen gezogen. Dit gebeurt in 0,001 sec. Zeer snel dus en ruim honderd keer sneller dan de bijv. overbekende Venus vliegenval.

Loos blaasjeskruid is het veel zeldzamere broertje/zusje van Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris). De verschillen zijn zo klein dat hier een echt goede flora nodig is. Ook handig is deze tabel die ik tegenkwam op het forum van Waarnemingen.nl. Hier staan Lastige soortgroepen & veelgemaakte fouten in overzichtelijke tabellen. Halverwege pagina 4 staan o.a. deze blaasjeskruiden. Loos blaasjeskruid bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Er komen in Nederland minstens 4 soorten Blaasjeskruid (Utricularia) voor:

 • Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) - algemeen
 • Loos blaasjeskruid (Utricularia australis/Utricularia japonica) - vrij zeldzaam
 • Plat blaasjeskruid (Utricularia intermedia) - zeer zeldzaam
 • Klein blaasjeskruid (Utricularia minor) - vrij zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

Utricularis is afgeleid van Utriclus (Latijn) wat baarmoeder betekent. Dit slaat op de vorm van de blaasjes die de bloeiende plant laat zien.

Australis is Latijn en betekend "zuidelijk" en Japonica is ook Latijn en betekent Japans. De plant komt van nature voor in Zuid-Europa en de gematigde gebieden van Azië dus ook Japan.

Namen in andere talen

 • English: Bladderwort
 • Français: Utriculaire citrine
 • Deutsch: Südlicher Wasserschlauch
 • Espanõl: Lentibularia
 • Italiano: Erba-vescica delle risaie
 • Svenska: Sydbläddra
 • Norsk: Vrangblærerot
 • Dansk: Slank Blærerod

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme plaatsen in ondiep, matig voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur, stilstaand, beschut, zoet of iets ziltig water met een bodem van venig zand.

Groeiplaats
Water (kanalen, open plekken aan oevers of in verlandingsvegetaties, kleine plassen, veenwijken, heidevennen, zandputten, leemputten, duinplassen en bermsloten).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in het rivierengebied, in laagveengebieden en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Zeldzaam in de Kempen. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeer zeldzaam.

Wereld
In Midden-Europa van Noord-Italië tot in Midden-Engeland en in het Oostzeegebied. Ook in Noordwest-Afrika, op een paar plekken in Centraal-Azië, in enkele delen van tropisch Afrika, in Sri Lanka, in oostelijk Australië en in Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Utricularia australis/Utricularia japonica

Verspreiding Loos blaasjesskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten