Valeriana dioica 01


Algemeen

Naast de veel algemenere (Kleine valeriaan is vrij zeldzaam) Echte valeriaan zijn dit de enige twee Valeriaan (Valeriana) soorten die in het wild voor komen.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor Valeriana:

  1. Valeriana komt van Valerius de eerste arts die deze plant als medicijn gebruikt heeft.
  2. Valeriana komt van Valere (Latijn) en betekent "gezond/sterk zijn/genezen ".

Dioica (Latijn) betekent "tweehuizig". Deze plant heeft zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen.

Namen in andere talen

  • English: Marsh valerian
  • Français: Valériane dioïque
  • Deutsch: Sumpf-Baldrian
  • Espanõl:
  • Italiano: Valeriana palustre
  • Svenska: Småvänderot
  • Norsk: Småvendelrot
  • Dansk: Tvebo Baldrian

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh valerian. Dit betekent "moeras valeriaan". Het verwijst naar zijn voorkeur voor een vochtige omgeving. Toch is in dit geval het woord Marsh puur ter onderscheid. De Echte valeriaan (Valeriana officinalis) heet in Engeland Valerian, en deze komt net zoals de Kleine valeriaan in een vochtige omgeving voor.

Voor de verspreiding van Valeriana dioica in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Valériane dioïque. Dit is de Franse benaming voor de volledige Valeriana dioica (Kleine valeriaan) naam.

De Duitse naam is Sumpf-Baldrian Dit betekent "moeras-Balder". Balder is een Germaanse god. De plant zou hier naar vernoemd zijn maar dit is lang zo zeker niet. Het woord Sumpf is weer ter onderscheid van de Echte valeriaan.

De Italiaanse naam is  Valeriana palustre. Dit is een combinatie van het woord Valeriaan en het Latijnse woord Palustre dat "moeras" betekent. Dit verwijst , net zo als bijv. de Engelse naam, naar zijn voorkeur voor een vochtige omgeving. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk, Småvänderot/Småvendelrot. Dit betekent "kleine genezende gedraaide wortel". Dus de wortel (rot) van deze (naar de zon) gedraaide (vände) plant is klein (små).

Voor de verspreiding van Valeriana dioica in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Tvebo betekent "tweehuizig". Dit verwijst naar het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam en Baldrian is weer afgeleid van Balder, zoals de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, zwak tot matig zure grond met invloed van (vaak basisch) kwelwater. Zoutmijdend (veen, humeus zand en leem).

Groeiplaats
Grasland (moerassig grasland en blauwgrasland), bossen (moerasbossen en langs natte bospaden), waterkanten (o.a. slootkanten), moerassen (beekdalmoerasjes, brongebieden, trilveen en verlandingsvegetaties), heide (moerasjes) en zeeduinen (oudere duinvalleien).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in laagveengebieden en zeldzaam in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeldzaam tot zeer zeldzaam. Afgenomen.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in Lotharingen en in de Ardennen.

Wereld
West- en Midden-Europa. Noordwestelijk tot in Schotland. Een andere ondersoort groeit in Centraal Azië en in noordelijk Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Valeriana dioica

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten