SauerampferPflanze (Rumex acetosa)


Algemeen

Alhoewel Veldzuring een zeer algemene soort is wordt hij vegetatief (dus niet in bloei) niet altijd meteen herkend. Dit komt mede doordat de plant vaak kruist met andere zuringsoorten en de rozet bladeren hebben vaak een andere vorm dan de stengelbladeren hoger op. Later als de plant gaat bloeien is er geen probleem meer. Het is een van de eerste zuringsoorten die bloeit. Hele graskanten kleuren dan rood. Veldzuring bloeit in Mei en Juni.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex:

Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Acetoca komt van Acetum (Latijn) en betekend "azijn". Wat natuurlijk duidt op de zure smaak en het gebruik van de plant in de maaltijd.

Namen in andere talen

  • English: Common Sorrel/Garden Sorrel/Overlooked Sorrel/Irish Sorrel
  • Français: Oseille des prés
  • Deutsch: Wiesen-Sauer-Ampfer
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Romice acetoso
  • Svenska: Ängssyra
  • Norsk: Engsyre
  • Dansk: Almindelig syre

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige tot natte, matig voedselrijke, niet te zwaar bemeste, meestal zwak zure, grazige grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Grasland (weiland, hooiland en grasvelden), bermen, bossen (open plaatsen in loofbossen en langs bospaden), waterkanten (beken, rivieren, vijvers, kanalen en sloten), kiezelbanken aan de kust, rotsrichels, dijken en zeeduinen (duinweiland).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit de koele en gematigde gebieden in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Rumex acetosa

Verspreiding Veldzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's