Rumex acetosa

Algemeen

Alhoewel Veldzuring een zeer algemene soort is wordt hij vegetatief (dus niet in bloei) niet altijd meteen herkend. Dit komt mede doordat de plant vaak kruist met andere zuringsoorten en de rozet bladeren hebben vaak een andere vorm dan de stengelbladeren hoger op. Later als de plant gaat bloeien is er geen probleem meer. Het is een van de eerste zuringsoorten die bloeit. Hele graskanten kleuren dan rood.

Om toch een goed inzicht te krijgen in deze familie staat op het YouTube-kanaal van Floron een lezing over o.a. de Zuring-soorten (Rumex). Later in deze video staat een uitleg over het Duizendknoopgeslacht (Persicaria, Fallopia en Polychonum)

Om deze zeer verhelderende video compleet te maken is hier nog een tabel van het forum van waarnemingen.nl met de verschillen tussen Veld-, Geoorde- en Tuinzuring.

Veldzuring bloeit in Mei en Juni.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Rumex acetosa L.

Er zijn twee verklaringenvoor Rumex:

Rumex (Latijn) betekent "lans/spies" wat duidt op de pijlvormige bladeren van sommige soorten zuring.
De naam rumex kan ook afgeleid zijn van Rhyma (Grieks) wat "stroom" betekend. Dit omdat veel soorten rumex groeien op vochtige plaatsen.

Acetoca komt van Acetum (Latijn) en betekend "azijn". Wat natuurlijk duidt op de zure smaak en het gebruik van de plant in de maaltijd.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Rumex acetosa inde publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Soere surk
  • English: Common Sorrel/Garden Sorrel/Overlooked Sorrel/Irish Sorrel
  • Français: Oseille des prés
  • Deutsch: Wiesen-Sauer-Ampfer
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Romice acetoso
  • Svenska: Ängssyra
  • Norsk: Engsyre
  • Dansk: Almindelig syre

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Sorrel. Dit betekent "gewone zuring". Het gekke is dat dit de enige Rumex-soort die Sorrel heet. De meeste soorten heten in het Engels Dock. Dock is een algemene Engelse term voor de Zuringfamilie. Dock komt misschien van het Oude Engels Docce en betekent een "grove iel kruid". Maar aangezien ik dit maar 1 keer heb gelezen en deze verklaring niet echt duidt is dit woord mij nog onbekend. Misschien heet deze zuring wel zo omdat deze plant een beetje rood/bruine indruk maakt, een tweede betekenis van het woord Sorrel.

De Franse naam is Oseille des prés. Dit betekent "Zuring van het land".Oseille is afgeleid van het Latijnse Acidulus en betekent "enigszins zuur". De bladeren van alle Zuring-soorten (Rumex) smaken zuur/bitter door de aanwezigheid van oxaalzuur en tannine in de bladeren. Sommige soorten zijn te zuur om te eten maar andere soorten worden gekweekt als bladgroente of voor het gebruik als kruid. De woorden Des prés worden gebruikt voor een plant die geen speciale bodemsamenstelling nodig heeft. Ook is het puur ter onderscheid van andere Zuring-soorten. 

De Duitse naam is Wiesen-Sauer-Ampfer Wiesen betekent "gras/veld". Wiesen is een algemene benaming die aangeeft dat de soort geen bijzondere bodemsamenstelling nodig heeft. Vaak is het woord puur ter onderscheid van andere Zuring-soorten. Sauer en Ampfer beteken "zuur/zuring".Ampfer is een oud Duits woord dat "scherp/zuur/bitter" betekent. De bladeren van alle Zuring-soorten (Rumex) smaken zuur/bitter door de aanwezigheid van oxaalzuur en tannine in de bladeren. Sommige soorten zijn te zuur om te eten maar andere soorten worden gekweekt als bladgroente of voor het gebruik als kruid. Het woord Ampfer word in Duitsland gebruikt voor planten uit het Rumex (Zuring)-geslacht.

De Spaanse naam is mij onbekend. Het aantal varianten is zo groot dat ik de meest gebruikte naam niet ken.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Romice acetoso. Romice is de Italiaanse benaming voor Rumex. Het is de Italiaanse naam voor elke soort uit het Zuring-geslacht. Dit wordt bij het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam uit gelegd. Acetoso is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is min of meer gelijk, Ängssyra/Engsyre/Almindelig syre. Dit betekent "weide zuring/weide zuring/algemene zuring".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op matig vochtige tot natte, matig voedselrijke, niet te zwaar bemeste, meestal zwak zure, grazige grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Grasland (weiland, hooiland en grasvelden), bermen, bossen (open plaatsen in loofbossen en langs bospaden), waterkanten (beken, rivieren, vijvers, kanalen en sloten), kiezelbanken aan de kust, rotsrichels, dijken en zeeduinen (duinweiland).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit de koele en gematigde gebieden in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Rumex acetosa

Verspreiding Veldzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's